CV-sida

Larisa Gustavsson

Larisa Gustavsson

Länkar


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415163, +46702858114
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp

Publikationslista: