CV-sida

Lars Johansson

Lars Johansson
Jag arbetar som prefekt på institutionen samt med undervisning på landskapsarkitektprogrammet. Landskapsarkitekt LAR/ MSA.

Presentation

Jag har ett stort intresse för människor och hur de använder det offentliga rummet. Mitt fokus är hur dessa rum, allt från små vardagsplatser till stora parker och friluftsområden, planeras, gestaltas och förvaltas.

 

Undervisning

Jag undervisar i flera kurser på landskapsarkitektprogrammet, har kursansvar för kursen Studio– stadens offentliga rum och handleder examensarbeten.

Samverkan

Jag är vice ordförande i Moviums ledningsråd. Movium

Jag är vice ordförenade i styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS). FSS

Jag sitter i ledningsgruppen för trädgårdsmästarutbildningen på Yrkeshögskolan i Enköping. YH.Enköping

 

Bakgrund

Jag har lång kommunal yrkeserfarenhet, 8 år som projekterande landskapsarkitekt i Enköping och 10 år som stadsträdgårdsmästare i Göteborg, Uppsala och Solna.

Under åren 1998-2003 arbetade jag som lärare och studierektor på institutionen för landskapsplanering på Ultuna.

Handledning

Jag handlett och examinerat ett femtiotal examensarbeten på landskapsarkitektprogrammet


Kontaktinformation

Prefekt, Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; SoL, Landskapsarkitektur Landskapsförvaltning
Telefon: +4618671914