CV-sida

Laura Riggi

Laura Riggi
För mer information om Laura, gå till den engelska sidan.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: +4618672434
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala