CV-sida

Lena Skånberg

Lena Skånberg
Jag är forskare på Avdelningen för etologi och djurskydd hos Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Uppsala. Jag har sedan 2015 varit involverad i flera olika forskningsprojekt som involverar djurvälfärd hos olika djurarter med fokus på beteende.

Forskning

Idag är jag involverad i forskningsprojekt som främst innefattar vår domesticerade höna, men har även undervisning på program hos VH-fakulteten på SLU.

Läs mer om ett av de aktiva forskningsprojekten som jag är involverad i här:

  • Trygga höns

Forskare vill ge värphöns en bättre barndom | Tidningen Extrakt

Genom mitt doktorandprojekt som pågick mellan 2017-2022 undersökte jag effekten av den tidiga miljön på värphöns senare förmåga att hantera utmanande situationer samt förmåga att anpassa sig till nya möjligheter.

Läs mer om detta projekt här:

  • Redo för livet: Optimera kycklingens möjligheter att utvecklas till en bättre rustad värphöna

Redo för livet: Optimera kycklingens möjligheter att utvecklas till en bättre rustad värphöna | Externwebben (slu.se)

På samma avdelning har jag tidigare varit involverad i forskningsprojekt som rör mjölkkor, gris och hund och både har haft fokus på positiv och negativ välfärd.

Läs mer om några av projekten som jag varit involverad i här:

  • Identifiering av kroppsspråk som indikatorer för känslotillstånd hos mjölkkor

http://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/identifiering-av-kroppssprak-som-indikatorer-for-kanslotillstand-hos-mjolkkor

  • Effekt av burstorlek på arbetande hundars välfärd under biltransport

Tjänstehundars välfärd under transport i olika burstorlekar | Externwebben (slu.se)

Publikationer i urval

Skånberg, L. PhD thesis. 2022. Preparing for life : effects of environmental choice and change during rearing on adaptability in laying hens. https://doi.org/10.54612/a.2kbgj76mba

Nazar, F.N., Skånberg, L., McCrea, K., Keeling, L.J., 2022. Increasing Environmental Complexity by Providing Different Types of Litter and Perches during Early Rearing Boosts Coping Abilities in Domestic Fowl Chicks. Animals 2022, 12, 1969, doi: 10.3390/ani12151969.

Skånberg, L., Kjærsgaard Nielsen, C. B. & Keeling, L. J. 2021. Litter and perch type matter already from the start: exploring preferences and perch balance in laying hen chicks. Poult. Sci. 100, DOI: 10.1016/j.psj.2020.11.041

Skånberg, L., Gauffin, O., Norling, Y., Lindsjö, J., & Keeling, L. J. 2018. Cage size affects comfort, safety and the experienced security of working dogs in cars. Applied Animal Behaviour Science, 205, 132–140. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2018.05.028


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för etologi och djurskydd
Telefon: +4618671343
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 7068
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala