CV-sida

Li Gessbo

Li Gessbo
Kommunikatör vid enheten för internkommunikation och ledningsstöd, kommunikationsavdelningen.

Presentation

Mitt fokus är alltid målgruppens behov av kommunikation. Kunskapen om målgruppen (behov, språkpreferenser, kunskaper) och den kontext den befinner sig i avgör hur kommunikationen utformas för att uppsatta mål ska nås. Kommunikation är inte bara text/ord, även bild och form.

En faktor för framgång är ett starkt varumärke. Varumärkesperspektivet är centralt i mitt arbete vid SLU.

Vid enheten för internkommunikation och ledningsstöd arbetar jag med:

  • Huvudredaktör för externwebben.
  • Support och feedback till SLU:s webbpublicerare samt strukturfrågor för medarbetarwebben.

Jag har tidigare haft uppgifter inom bl.a. Ledningsstöd och Studentrekrytering.

Jag är anställd vid kommunikationsavdelningen och sitter i Ulls hus i Uppsala.

Undervisning

Internt SLU: kommunikation i sociala medier, bland annat för doktorander, lärare och chefer.

Vid tidigare anställningar: lärare i bild- och textanalys vid vuxenutbildning, arbete som grundskolelärare.

Bakgrund

Fil. kand. informationsdesign, inriktning naturvetenskaplig illustration

Grundskollärarutbildning Ma/NO/Bild. Fördjupning i didaktik: analys av bilder i läromedel.

Har arbetat bland annat som ansvarig för information och marknadsföring vid snabbväxande gasellföretag på internationell marknad samt som frilansande illustratör/grafisk formgivare.

Länkar

Relaterade sidor: