CV-sida

Libère Nkurunziza

Libére Nkurunziza
Libère Nkurunziza är forskare i agrara odlingssystem vid institutionen för växtproduktionsekologi.

Presentation

Libére Nkurunzizas forskningsintressen är odlings - och livsmedelssystem med fokuset på hållbarheten och resiliens. 

Publikationer i urval

Se den engelska sidan.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: +4618672418
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala