CV-sida

Linda Engström

Linda Engström
Forskare i landsbygdsutveckling

Presentation

Med en magisterexamen i ekologi (2000), en doktorsexamen i landsbygdsutveckling (2018) och nio år som rådgivare till svenska biståndsmyndigheten Sida, har jag ett forskningsfokus på utvecklingspolicy och nyttjandet av naturresurser i Östafrika.  

På grund av min bakgrund som både forskare och policy-rådgivare arbetar jag även för att brygga klyftan mellan forskning och policyutveckling, exempelvis genom att representera Institutionen för Stad och Land i den exekutiva styrgruppen för SweDev - ett nätverk för forskare inom utvecklingsforskning med syftet att bygga nätverk mellan forskare och mellan forskning och biståndspraktik.

Undervisning

Jag undervisar om min forskning på institutionens olika program och kurser, exempelvis Politik och förvaltning, Global utveckling och Hållbar naturresursförvaltning.

Forskning

Generellt forskar jag inom naturresursförvaltning och utvecklingspolicy och dess effekter på lokalbefolkningen på Östafrikas landsbygd. Mina forskningsintressen inkluderar exempevis diskurser kring och effekterna av privatiseringen inom biståndet samt markförvaltning; hur får småbönder och herdefolk får tillgång och rättigheter till mark? hur sker markförvaltning kring storskaliga investeringar i jordbruk? vem vinner och vem förlorar, hur och varför?

Just nu medverkar jag i två forskningsprojekt:

Jag leder ett projekt om mark-rättvisa i Tanzania, där vi studerar hur marken används när stora jordbruksinvesteringar ställs in eller går bankrutt: https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/Landsbygdsutveckling/pagaende-projekt/mer-jamlik-fordelning-av-mark/

Jag medverkar även i ett projekt där vi undersöker effekterna av trädplanteringsprojekt på lokalbefolkningen i Tanzania och Uganda:slu.se/institutioner/stad-land/forskning/Landsbygdsutveckling/pagaende-projekt/trad-i-afrika/

Jag har just avslutat ett projekt där vi utvecklat en guide för att vägleda konsumenter och företag att klimatkompensera i socialt hållbara trädplanteringsrojekt i Afrikanska länder: https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/Landsbygdsutveckling/pagaende-projekt/mot-mer-hallbar-konsumtion-av-utslappsratter/

I mitt doktorandprojekt (avslutat i september 2018) studerade jag storskaliga jordbruksinvesteringar som utvecklingsstrategi i Tanzania, en strategi som har stöd i den svenska, tanzaniska och internationella utvecklingsagendan sedan början av 2000-talet. https://pub.epsilon.slu.se/15590/

Som biolog forskade jag på orangutanger och ledde inventeringar av orangutanger i Indonesiens regnskog under 2 års tid, i samarbete med företag och i team med bybor från området.

Samverkan

Genom tidigare arbete på svenska och internationella NGOer samt min tjänst på Sida helpdesk för miljö och klimat har jag under stor del av mitt arbetsliv arbetat med samverkan mellan universitetet och praktiker inom svensk biståndsverksamhet och näringslivet. Jag är för närvarande institutionens representant i SweDevs exekutiva styrgrupp och även medlem i styrgruppen för LARRI.

Jag har journalistutbildning och skriver regelbundet artiklar och debattartiklar, bloginlägg och policy briefs för att kommunicera mina forskningsresultat brett.

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i zooekologi från Uppsala universitet med fokus på tropisk ekologi, utvecklingsstudier och antropologi.

Jag har arbetat och bott i Indonesien i två år där jag forskat på regnskogsavverkning och orangutanger. Jag har även arbetat för flera svenska och internationella NGOer inom internationell naturvård.

Innan och efter min doktorandforskning arbetade jag som rådgivare till Sida på Sida Helpdesk för Miljö och Klimat på SLU.

Handledning

Jag handleder regelbundet studenter på kandidat- och masternivå inom relevanta ämnesområden.

Publikationer i urval

Engström, L., Bélair, J., & Blache, A. (2022). Formalising village land dispossession? An aggregate analysis of the combined effects of the land formalisation and land acquisition agendas in Tanzania. Land Use Policy, 120, 106255.

Engström, Linda (2020). The impacts of delay: Exploring a Failed Large-scale Agro-investment in Tanzania. in "Land, Investment and Politics: Reconfiguring Eastern Africa's Pastoral Drylands", Jeremy Lind, Doris Okenwa and Ian Scoones (eds). James Currey, UK.

Engström, Linda (2020). "How can an agricultural investment that never happened affect people living in poverty?" EBA Development Dissertation Brief 2020:01. Expertgruppen för biståndsanalys, Utrikesdepartmentet, Stockholm, Sverige.

Engstrom & Hajdu (2018) Conjuring win-world: Resilient development narratives in a large-scale agro-investment in Tanzania. Journal of Development Studies

Bluwstein, Friis-Lund, Askew, Stein, Noe, Odgaard, Maganga and Engström (2018). Between dependence and deprivation: the interlocking nature of land alienation in Tanzania. J of Agrarian Change.

Abdallah, J., Engstrom, L., Havnevik, K., Salomonsson, L (2014). A Critical Analysis of Practices and Dynamics of Large Scale Land Acquisitions in Tanzania The global land grab - Beyond the hype. Kaag and Zoomers, ZED.

Englund et al. 2011. Producing Feedstock for Biofuels: Land-Use and Local Environmental impacts - Technical report for the EU Biofuel Baseline project.  

OECD DAC Environet. 2011. Strategic Environmental Assessment and Biofuels Development.

Engström, L., 2009, Liquid Biofuel Production – Opportunities and Challenges in Developing Countries, Swedish EIA Centre SLU, Uppsala, Sweden.

Marshall, A.J., Nardiyono, Engstrom L. Pamungkas, B., Palapa, J., Meijaard, E., Stanley, S.A., 2006, The blowgun is mightier than the chainsaw in determining population density of Bornean orangutans (Pongo Pygmaeus Pygmaeus) in the forests of East Kalimantan , Biological Conservation Volume 129 Issue 4 pp 566-578.

Felton, A.M., Engstrom, L.., Felton, A., Knott, C.D, 2003, Orangutan population density, forest structure and fruit availability in hand logged and unlogged peat swamp forests in West Kalimantan, Indonesia, Biological Conservation 114: 91-101.

 

 

Länkar

www.swedev.dev

https://www.gu.se/forskning/larri-land-rights-research-initiative

https://sidaenvironmenthelpdesk.se/


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618672641
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala

Publikationslista: