CV-sida

Linda Engström

Linda Engström
Miljörådgivare till Sida; Fil. dr i landsbygdsutveckling

Presentation

Med en magisterexamen i ekologi (2000) och en doktorsexamen i landsbygdsutveckling (2018) arbetar jag just nu med att integrera miljöperspektiv i svenskt bistånd, där målet är att öka hänsynen till, och gynnandet av, en hållbar miljö och resursanvändning i de olika projekt, program och organisationer som Sverige/Sida stödjer och medverkar i. Miljöperspektivet hanteras brett, där kopplingar mellan människor och miljö är centrala.

På grund av mitt forskarintresse (se nedan), vill jag arbeta för att brygga klyftan mellan forskning och policyutveckling. I övrigt ligger mitt intresse, och min kompetens, framförallt inom frågor som rör (landsbygds)utveckling och jordbrukspolitik på globala och nationella nivåer, skogsbruk, markrelaterad dynamik, inklusive en miljömässigt och socialt hållbar användning av naturresurser där inte minst maktrelationer spelar en viktig roll.

Undervisning

Jag undervisar om min forskning på institutionens olika program på kurser om exempelvis Politik och förvaltning, Bioenergi, Global utveckling och Hållbar naturresursförvaltning.

Forskning

Generellt forskar jag inom (landsbygds-)utveckling och global miljö- och jordbrukspolitik.  Ett forskningsintresse är frågor om policy - hur de utformas, varför, hur de implementeras eller varför de inte implementeras som tänkt, och hur de påverkar lokalbefolkningen. Sedan 2020 deltar jag i ett projekt där vi undersöker klimatkompensation genom trädplantering i Afrikanska länder: https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/Landsbygdsutveckling/pagaende-projekt/mot-mer-hallbar-konsumtion-av-utslappsratter/

Jag är intresserad av jämlikhet i nyttjandet av naturresurser och debatten kring, och effekterna av, privatiseringen inom biståndet samt relationerna mellan så kallade 'utvecklingsländer' och 'utvecklade länder' som manifesterar sig i exempelvis biståndsprojekt.

I mitt doktorandprojekt (avslutat i september 2018) studerade jag storskaliga jordbruksinvesteringar som utvecklingsstrategi i Tanzania, en strategi som har stöd i den svenska, tanzaniska och internationella utvecklingsagendan sedan början av 2000-talet. 

 

Samverkan

Genom mitt arbete på Sida Helpdesk för miljö och klimat arbetar jag dagligen med samverkan mellan universitetet och praktiker inom svensk biståndsverksamhet. Jag är även avdelningens representant i institutionens Samverkansgrupp.

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i zooekologi från Uppsala universitet med inriktning på tropisk ekologi, ulandskunskap och antropologi. Jag har forskat på orangutanger i Indonesien i två år och arbetat för svenska och internationella NGOer inom internationell naturvård. Även innan jag började doktorera arbetade jag som rådgivare till Sida på Sida Helpdesk för Miljö och Klimat på SLU. Genom min avhandling breddade jag min kompetens till att inkludera både naturvetenskapliga och samnhällsvetenskapliga perspektiv.

Handledning

Inom mitt doktorandarbete handledde jag fyra studenter, varav två som huvudhandledare, från Agronomprogrammet landsbygdsutveckling och masterprogrammet 'Rural Development and Natural Resource Management' på institutionen Stad och Land, SLU.

Publikationer i urval

Engström, Linda (2020). The impacts of delay: Exploring a Failed Large-scale Agro-investment in Tanzania. in "Land, Investment and Politics: Reconfiguring Eastern Africa's Pastoral Drylands", Jeremy Lind, Doris Okenwa and Ian Scoones (eds). James Currey, UK.

Engström, Linda (2020). "How can an agricultural investment that never happened affect people living in poverty?" EBA Development Dissertation Brief 2020:01. Expertgruppen för biståndsanalys, Utrikesdepartmentet, Stockholm, Sverige.

Engstrom & Hajdu (2018) Conjuring win-world: Resilient development narratives in a large-scale agro-investment in Tanzania. Journal of Development Studies

Bluwstein, Friis-Lund, Askew, Stein, Noe, Odgaard, Maganga and Engström (2018). Between dependence and deprivation: the interlocking nature of land alienation in Tanzania. J of Agrarian Change.

Abdallah, J., Engstrom, L., Havnevik, K., Salomonsson, L (2014). A Critical Analysis of Practices and Dynamics of Large Scale Land Acquisitions in Tanzania The global land grab - Beyond the hype. Kaag and Zoomers, ZED.

Englund et al. 2011. Producing Feedstock for Biofuels: Land-Use and Local Environmental impacts - Technical report for the EU Biofuel Baseline project.  

OECD DAC Environet. 2011. Strategic Environmental Assessment and Biofuels Development.

Engström, L., 2009, Liquid Biofuel Production – Opportunities and Challenges in Developing Countries, Swedish EIA Centre SLU, Uppsala, Sweden.

Marshall, A.J., Nardiyono, Engstrom L. Pamungkas, B., Palapa, J., Meijaard, E., Stanley, S.A., 2006, The blowgun is mightier than the chainsaw in determining population density of Bornean orangutans (Pongo Pygmaeus Pygmaeus) in the forests of East Kalimantan , Biological Conservation Volume 129 Issue 4 pp 566-578.

Felton, A.M., Engstrom, L.., Felton, A., Knott, C.D, 2003, Orangutan population density, forest structure and fruit availability in hand logged and unlogged peat swamp forests in West Kalimantan, Indonesia, Biological Conservation 114: 91-101.

 

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618672641
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala