CV-sida

Linnéa Fridell

Linnéa Fridell
Jag är landskapsarkitekt och arbetar som universitetsadjunkt med inriktning mot sociala aspekter av stadsplaneringen vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Presentation

Jag är landskapsarkitekt och arbetar som universitetsadjunkt med inriktning mot sociala aspekter av stadsplaneringen vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning där jag undervisar på Landskapsarkitektprogrammet samt programmet för Hållbar stadsutveckling. Jag intresserar mig särskilt för vardagslandskapet och människan i landskapet.

Undervisning

Jag är delaktig i flera kurser på såväl grund- och avancerad nivå, bland andra:

Inom Landskapsarkitektprogrammet:

Studio 1 - Landskap, som plan, verklighet och idé  (kurledare, grundnivå)

Studio 2 - Staden och boplatsen (delaktig, grundnivå)

Inom matsterprogrammet Hållbar stadsutveckling (HSU): 

- Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs (kursledare, avancerad nivå)

- Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpning (delaktig, avancerad nivå) 

 

Forskning

Jag är involverad i forskning som rör barns utemiljö. 

Jag har varit delaktig i projektet "I joggingens spår", där vi intresserat oss för utemiljöns betydelse vid motionslöpning. Jag har också varit delaktig i Movium partnerskapsprojektet "Urbana löpspår", ett samverkansprojekt tillsammans med Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Halmstads kommun.

Jag är också delaktig i forskning kring pedagogisk utveckling med fokus på bedömningssystem i studiokurser.

Miljöanalys

Jag är delaktig i forskningsprojektet "Yta och kvalité på Sveriges skolgårdar"  inom ramen för SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö (FoMa) där vi undersöker hur kvalitén på Sveriges skolgårdar påverkas av att dessa blir allt mindre.

Bakgrund

Jag är utbildad landskapsarkitekt.

Handledning

Jag handleder studenter i deras projektarbeten och arbetsprocesser inom de kurserna jag är delaktig i. Jag är även tillgänglig för handledning för studenter som skriver sina kandidat- eller masterarbeten inom något av mina intresseområden, såsom planering för fysisk aktivitet eller sociala aspekter av stadsplanering.

Publikationer i urval

Friyta och lekvärde på skolgårdar - en studie om yta och kvalitet ur ett barnperspektiv (Kylin & Fridell 2021) LTV-rapport inom ramen för SLU:s miljöanalysprogram Bebygg miljö (FoMa) Tillgänglig: https://pub.epsilon.slu.se/23363/1/kylin_m_et_al_210427.pdf

Urbana löpspår (Fridell, Aldén och Qviström 2019)Rapport inom projektet Urbana löpspår. Tillgänglig: https://pub.epsilon.slu.se/16575/

Att trixa sig fram genom staden - planering för ett löpvänligt stadslandskap (Qivström & Fridell 2019) Movium Faktablad. 

Planerar kommunerna för motionslöpning? (Lindström 2016) Faktablad inom ramen för projektet I joggingens spår. Tillgänglig: http://pub.epsilon.slu.se/13837/7/lindstrom_l_161109.pdf


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415457, +46730921968
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp