CV-sida

Linnea Fridell

Jag är landskapsarkitekt och arbetar som universitetsadjunkt med inriktning mot sociala aspekter av stadsplaneringen vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Presentation

Jag är landskapsarkitekt och arbetar som universitetsadjunkt med inriktning mot sociala aspekter av stadsplaneringen vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning där jag undervisar på Landskapsarkitektprogrammet samt programmet för Hållbar stadsutveckling. Jag intresserar mig särskilt för vardagslandskapet och stadsutveckling ur ett folkhälsoperspektiv - hur kan planering och utformning av den fysiska miljön bidra till att fler blir fysiskt aktiva? 

Undervisning

Jag är delaktig i flera kurser på såväl grund- och avancerad nivå, bland andra:

Inom matsterprogrammet Hållbar stadsutveckling (HSU): 

Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet - teorikurs (avancerad nivå)

Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet - tillämpning (avancerad nivå) 

 

Inom landskapsarkitektprogrammet:

Studio 1 - Landskap, som plan, verklighet och idé  (grundnivå)

Landscape theory in architectural and planning practice (avancerad nivå)

The landscape of outdoor recreation (avancerad nivå)

Forskning

Jag är delaktig i forskning kring pedagogisk utveckling med fokus på bedömningssystem i studiokurser.

Jag är också delaktig i forskningsprojektet "Yta och kvalité på Sveriges skolgårdar", ett FoMA-projekt.

Jag har varit delaktig i projektet I joggingens spår, där vi intresserat oss för utemiljöns betydelse vid motionslöpning. Jag har också varit delaktig i Movium partnerskapsprojektet Urbana löpspår, ett samverkansprojekt tillsammans med Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Halmstads kommun.

 

Handledning

Jag handleder studenter i deras projektarbeten och arbetsprocesser inom de kurserna jag är delaktig i. Jag är även tillgänglig för handledning för studenter som skriver sina kandidat- eller masterarbeten inom något av mina intresseområden, såsom planering för fysisk aktivitet eller sociala aspekter av stadsplanering.

Publikationer i urval

Planerar kommunerna för motionslöpning? (Faktablad inom ramen för projektet I joggingens spår

http://pub.epsilon.slu.se/13837/7/lindstrom_l_161109.pdf

Löparens landskap - en undersökande studie av hur motionslöpning kan främjas i vardagslandskapet (Examensarbete)

 http://stud.epsilon.slu.se/9190/


Kontaktinformation