CV-sida

Linus Engstam

Linus Engstam
Min arbete fokuserar på modellering och tekno-ekonomisk analys av integrerade vätgas- och biogassystem. Ett viktigt forskningsområde är att kvantifiera klimatpåverkan från sådana system med särskilt fokus på inverkan av elkonsumption.

Presentation

Doktorand vid institutionen för energi och teknik med intresse för power-to-gas och sektorkoppling inom energisystemet. Jag har en bakgrund från civilingenjörsprogrammet inom energi och miljö vid KTH, med inriktning mot hållbar energiteknik, och strävar efter att vara inblandad i utveckingen av framtidens hållbara energisystem.

Undervisning

För närvarande är jag engagerad i kursen Energimarknadsanalys (TN0351) och föreläser om power-to-gas i kursen Bioenergi - Teknik och system (TN0352).

Forskning

Mitt nuvarande projekt undersöker potentialen hos power-to-gas-lösningar i anslutning till biogasanläggningar. Genom att metanisera restflödet av biogen koldioxid med vätgas producerad genom elektrolys kan biogasproduktionen öka samtidigt som annars förlorad koldioxid återvinns. I tidigare projekt har jag utvecklat en modell för beräkning av dynamiska emissionsfaktorer från elnätet. Denna har sedan applicerats på vätgasproduktion i syfte att i mer detalj kvantifiera klimatpåverkan från elnätsbaserad vätgas.

Jag är även involverad i ett nationellt kompetenscentrum för biogasforskning, Biogas Solutions Research Center, samt ett ERA-Net-projekt vid namn Power-2-Transport med syftet att utveckla en mjukvaruplattform för att optimera power-to-gas-system i urbana transportsammanhang.

Publikationer i urval

Engstam, L., Janke, L., Sundberg, C., Nordberg, Å. (2023).
Grid-supported electrolytic hydrogen production: Cost and climate impact using dynamic emission factors, Energy Conversion and Management.

Examensarbete:
Engstam, L., 2021. Power-to-X-to-Power in Combined Cycle Power Plants: A Techno-Economic Feasibility Study.


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för energi och teknik; Bioenergiteknik
Postadress:
Energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala