CV-sida

Lisa Blix Germundsson

Lisa Blix Germundsson
Lisa Blix Germundsson är forskare och projektledare med fokus på kunskapsutveckling och innovation inom jordbruk och trädgårdsnäring. Forskningen omfattar hur olika aktörer samverkar för att utveckla ny kunskap och innovation för att möta företagares och samhällets utmaningar inom hållbar utveckling.

Presentation

Min doktorsavhandling undersökte hur kunskaps- och innovationssystemet inom svensk trädgårdsnäring kan utvecklas för att möta nuvarande och framtida utmaningar. En del av doktorandstudierna bedrevs inom projektet NextFood.

Exempel på nuvarande projekt:

COREnet, om kunskap, rådgivning och innovation för företag inom lokal livsmedelsförsörjning.

Bönan till tallriken, om svenskodlade baljväxter till livsmedel.

Innovation för cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen, innovationsspåret med LRF Trädgård.

Metodutveckling för regelförenkling, om minskad byråkrati och regelkrångel för landsbygdsföretagare.

Undervisning

Jag undervisar och handleder främst på kursen för kandidatuppsater på Lantmästarprogrammet (EX0883). 

Jag undervisar också på kurserna Socialt hållbart ledarskap och rådgivning (FÖ0489), Project management for innovation in sustainable food systems (LV0102), och Product Development and Innovation Systems in Horticulture (FÖ0435). 

Samverkan

Utöver min forskning och undervisning om samverkan för kunskapsutveckling och innovation, är jag knuten till SLU Enheten för samverkan och utveckling, samt till SLU RådNu

Handledning

Jag handleder regelbundet studentuppsatser.

Studenter som är intresserade av att skriva examensarbete inom samverkan, kunskapsutveckling och innovation är välkomna att kontakta mig.  

Publikationer i urval

Blix Germundsson, L., Papadopoulou, E., Jönsson, H., Dimitrievski, I., Moudrý, J., & Melin, M. (2024). Participatory ex-ante impact assessment for interactive research and development in agriculture and food systems. Impact Assessment and Project Appraisal, 42(2), 160-172. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14615517.2024.2330792

Blix Germundsson, L. (2024). Kunskap och innovation som verktyg för praktisk förändring. Policy Brief från SLU Future Food. Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna.  

Blix Germundsson, L., Johansson, G.A., Windfäll, E. (2024). Cirkulär bioekonomi i svensk trädgårdsnäring- Goda affärer och innovation. LTV-Fakultetens Faktablad. Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. 2024:5.  

Lans Strömblad, H., Bramstorp, A., Cewe, S., Blix Germundsson, L., Bergström Nilsson, S. (2023). Myndigheters och branschers kontroller av lantbruk – på väg mot samordning? LTV-Fakultetens Faktablad. Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. 2023:14.  

Blix Germundsson, L., Norrman, C. (2023). Market formation and the role of the farmer in a micro-level agri-food innovation system. International Journal of Food System Dynamics. 14(4), 394-406. http://centmapress.ilb.uni-bonn.de/ojs/index.php/fsd/article/view/H3

Blix Germundsson, L. & Ljung, M. 2023. Collective agency as a leverage point in multi-actor innovation: Two case studies from Swedish horticulture. Agricultural and Food Science. https://journal.fi/afs/article/view/128680

von Bothmer, R., Nilsson A., Blix Germundsson, L. 2022. Samarbeten i den skånska myllan - Akademi, näringsliv och samhälle från Alnarp horisont. Tejarps förlag, Klågerup.

Blix Germundsson, L., Frankelius, P, Norrman, C. 2021. The role of innovation intermediary organisations in forming value creating meetings: the agri-food firm perspective. The international food and agribusiness management review: 1-12. https://ageconsearch.umn.edu/record/316351?ln=en

Sørensen, L. B., Germundsson, L. B., Hansen, S. R., Rojas, C. & Kristensen, N. H. 2021. What Skills Do Agricultural Professionals Need in the Transition towards a Sustainable Agriculture? A Qualitative Literature Review. Sustainability, 13, 13556. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/24/13556 

Blix Germundsson, L., Augustinsson, S. and Lidén, A. 2020. Collaboration in the Making—Towards a Practice-Based Approach to University Innovation Intermediary Organisations. Sustainability 12(12): 5142. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5142

Augustinsson, S. and L. Blix Germundsson. 2020. Organisering och ledning av samverkan i praktiken - med hjälp av begrepp och processer. Socialmedicinsk tidskrift 97(4): 625 - 639.

Blix Germundsson, L. 2021. Vad är AKIS? LTV-Fakultetens Faktablad, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. 2021:10. https://pub.epsilon.slu.se/26239/

Blix Germundsson, L. 2020. SLU Partnerskap Alnarp: samverkan mellan akademi, industri och samhälle. LTV-Fakultetens Faktablad, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. 2020:3. https://pub.epsilon.slu.se/17244/


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415253, +46722174761
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp