CV-sida

Lisa Germundsson

Lisa Blix Germundsson
Lisa Blix Germundsson är doktorand i företagsekonomi vid SLU, med inriktning på kunskap, kompetens och innovation inom jordbruk och trädgårdsnäring.

Presentation

Mina doktorandstudier fokuserar på att förstå hur skapande, spridning och användning av kunskap och innovation kan bidra till företagsutveckling inom jordbruk och trädgårdsnäring.

Delar av studierna sker inom Hoizon2020 Nextfood, ett projekt med inriktning på framtidens kunskap och kvalitet i tillämpad forskning och utbildning.

Publikationer i urval

von Bothmer, R., Nilsson A., Blix Germundsson, L. (2022) Samarbeten i den skånska myllan - Akademi, näringsliv och samhälle från Alnarp horisont. Tejarps förlag, Klågerup.

Blix Germundsson, L., Frankelius, P, Norrman, C. 2021. The role of innovation intermediary organisations in forming value creating meetings: the agri-food firm perspective. The international food and agribusiness management review: 1-12. https://ageconsearch.umn.edu/record/316351?ln=en

Sørensen, L. B., Germundsson, L. B., Hansen, S. R., Rojas, C. & Kristensen, N. H. 2021. What Skills Do Agricultural Professionals Need in the Transition towards a Sustainable Agriculture? A Qualitative Literature Review. Sustainability, 13, 13556. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/24/13556 

Blix Germundsson, L., Augustinsson, S. and Lidén, A. 2020. Collaboration in the Making—Towards a Practice-Based Approach to University Innovation Intermediary Organisations. Sustainability 12(12): 5142. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5142

Augustinsson, S. and L. Blix Germundsson. 2020. Organisering och ledning av samverkan i praktiken - med hjälp av begrepp och processer. Socialmedicinsk tidskrift 97(4): 625 - 639.

Blix Germundsson, L. 2021. Vad är AKIS? LTV-Fakultetens Faktablad, Sveriges Lantbruksuniversitet. 2021:10. https://pub.epsilon.slu.se/26239/

Blix Germundsson, L. 2020. SLU Partnerskap Alnarp: samverkan mellan akademi, industri och samhälle. LTV-Fakultetens Faktablad, Sveriges Lantbruksuniversitet. 2020:3. https://pub.epsilon.slu.se/17244/


Kontaktinformation

Verksamhetsledare vid Enheten för samverkan och utveckling
Telefon: +4640415253, +46722174761
Postadress:
Enheten för samverkan och utveckling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp