CV-sida

Lisa Lundin

Lisa Lundin
Lisa Lundin är adjunkt i etologi och studierektor för grundutbildning på institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd.

Presentation

Jag är adjunkt i etologi och doktorand på institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi. Jag har arbetat på SLU sedan hösten 2013, då i Skara men flyttade upp till Uppsala och Ultuna inför höstterminen 2014. Jag arbetar främst med undervisning men är också biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning på institutionen. Sedan våren 2024 är jag även doktorand på halvtid. Ämnesmässigt tycker jag att djurparksdjurens beteende och välfärd är mest intressant. I övrigt tycker jag att utbytet med studenter och utveckling av moment och kurser är det roligaste med mitt jobb. 

Undervisning

Jag är kursledare och/eller examinator på ett par kurser inom programmet Etologi och djurskydd. Jag undervisar inom alla djurprogram på Ultuna och främst inom etologi och djurvälfärd, hur djurhållning och hantering påverkar djurs beteenden och välfärd mm. Eftersom jag även är institutionens studierektor för grundutbildning har jag även ett stort övergripande pedagogiskt ansvar. Kurserna jag ansvarar för är idag Etologi och djurskydd och distanskursen Djurparksdjurens beteende. Jag undervisar även t ex inom etologi för djursjukskötarna i deras första kurs. 

Forskning

Jag är doktorand på halvtid i projektet “Animal encounters in zoos – the effect on learning, conservation and animal welfare”. Jag är även delaktig i olika projekt inom djurparksdjurs beteende och välfärd. Mitt masterarbete (60hp) handlade om hur besökare påverkar djurparksdjur och jag handleder en del kandidatstudenter inom det ämnet. 

Bakgrund

Min kandidatexamen i biologi fick jag från SLU genom Etologi- och djurskyddsprogrammet i Skara. Jag läste sedan min master i biologi på Linköpingsuniversitet och programmet Applied ethology and animal biology. Utöver detta har jag läst lite pedagogik. Efter mina studier kombinerade jag i några år mitt jobb på SLU med säsongs- och projektanställningar inom djurpark. 

Publikationer i urval

Loberg, J.M., Slof Pacilio, M., Lundin, L. and Andersson, E. (2020), Survey to identify factors affecting breeding of Wolverines Gulo gulo within the EEP. Int. Zoo Yb., 54: 86-101. https://doi.org/10.1111/izy.12269

 


Kontaktinformation

Doktorand, Universitetsadjunkt vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Institutionskansli Doktorand, Universitetsadjunkt vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi
Telefon: +4618671650
Postadress:
Box 7024
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Postadress:
Box 7024
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala