CV-sida

Lisa Zakrisson

Lisa Zakrisson

Presentation

Doktorand på Institutionen för Energi och Teknik

Med målet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle fokuserar min forskning i huvudsak på livscykelanalyser av biokolssystem.

Undervisning

Introduktion till Energisystem, TN0353

Forskning

Medverkar i Rest till Bäst: https://biokol.org/

Medverkar i Biochar systems research group: https://biochar.systems/

Bakgrund

Civilingenjör i energi och miljö, KTH

Master i Teknik och hållbar utveckling

Publikationer i urval

Bioenergy with or without carbon dioxide removal: influence of functional unit choice and parameter variability (preprint): https://doi.org/10.31223/X5ZK9C 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +46730960512
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala