CV-sida

Lotta Berg

Lotta Berg
Jag är veterinär, professor i husdjurens miljö och hälsa, och arbetar främst med frågor som rör djurhållning, djurhälsa och djurskydd. Jag är avdelningschef för avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, SLU, och har min bas på SLUs campus i Skara.

Presentation

Lotta BergJag bedriver forskning och undervisar veterinärstudenter, agronomstudenter, etologi- och djurskyddsstudenter med flera. Jag är medlem av flera olika internationella arbetsgrupper inom mitt forskningsområde, och jobbar också mycket tillsammans med olika myndigheter och branschorganisationer. Jag arbetar därtill en del av min tid åt Nationellt Centrum för Djurvälfärd (SCAW), bland annat med slakterifrågor. Jag har ett stort naturintresse och ägnar mycket av min fritid åt fågelskådning.

Forskning

Jag är engagerad i ett antal olika forskningsprojekt som rör inhysning och skötsel av lantbrukets djur inklusive odlad fisk, men även projekt rörande sällskapsdjur respektive vilda djur.

Fjäderfähållning, effekten av lagstiftning och kontroll, djurskydd i samband med slakt och avlivning, samt kopplingen djurskydd-smittskydd hos djur och människor (One Health) är några av de områden som jag är särskilt intresserad av.

Bakgrund

Utbildning och examina

  • Veterinärexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 1992
  • Veterinärmedicine doktor i husdjurshygien, SLU 1998
  • Docent i husdjurshygien, SLU 2003

Mina senaste tjänster

  • Lektor i djurskydd, HMH, SLU, 2008-2015
  • Professor i husdjurens miljö och hälsa, HMH, SLU, 2015-

Publikationer i urval

Fem utvalda nyare publikationer

  1. Brijs., J., Sundell, E., Hjelmstedt, P., Berg, C., Sencic, I., Sandblom, E., Axelsson, M., Lines, J., Bouwsema, J., Ellis, M., Saxer, A., Gräns, A., Humane slaughter of African sharptooth catfish (Clarias gariepinus): Effects of various stunning methods on brain function. Aquaculture https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735887.

  2. Lindahl, C., Sindhøj, E., Brattlund Hellgren, R., Berg, C., Wallenbeck, A., 2020. Responses of pigs to stunning with nitrogen filled high-expansion foam. Animals, 10(12), 2210; https://doi.org/10.3390/ani10122210.

  3. Almqvist, V., Berg, C., Hultgren, J., 2021. Reliability of remote post.-mortem veterinary meat inspections in pigs using augmented-reality live-stream video software. Food Control 125: 107940. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.107940.

  4. Lundmark Hedman F., Veggeland, F., Vågsholm, I., Berg, C., 2021. Managing Animal Welfare in Food Governance in Norway and Sweden: Challenges in Implementation and Coordination. Animals, 11, 1899. https://doi.org/10.3390/ani11071899.

  5. 1.     Almqvist, V., Berg., C., Kautto, A.H., Hultgren, J., 2023. Evaluating the inter-method, intra-rater reliability of remote post-mortem veterinary meat inspections on pig carcasses using pre-recorded video material. Acta Veterinaria Scandinavica, 65, article number 15 (2023) https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-023-00678-x

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa Professor vid SCAW Nationellt centrum för djurvälfärd
Telefon: +4651167107, +46702977107
Postadress:
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara
Postadress:
Box 7053
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, plan 5, Skara