CV-sida

Lotta Berg

Lotta Berg
Jag är veterinär, professor i husdjurens miljö och hälsa, och arbetar främst med frågor som rör djurhållning, djurhälsa och djurskydd. Jag är avdelningschef för avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, och har min bas på SLUs campus i Skara.

Presentation

Foto av Lotta Berg då hon står vid ett träd utanför forskningshuset, SLU, Skara.Jag bedriver forskning och undervisar veterinärstudenter, agronomstudenter, etologi- och djurskyddsstudenter med flera. Jag är medlem av flera olika internationella arbetsgrupper inom mitt forskningsområde, och jobbar också mycket tillsammans med olika myndigheter och branschorganisationer. Jag arbetar därtill en del av min tid åt Nationellt Centrum för Djurvälfärd (SCAW), bland annat med slakterifrågor. Jag har ett stort naturintresse och ägnar mycket av min fritid åt fågelskådning.

Forskning

Jag är engagerad i ett antal olika forskningsprojekt som rör inhysning och skötsel av lantbrukets djur inklusive odlad fisk, men även projekt rörande sällskapsdjur respektive vilda djur.

Fjäderfähållning, effekten av lagstiftning och kontroll, djurskydd i samband med slakt och avlivning, samt kopplingen djurskydd-smittskydd hos djur och människor (One Health) är några av de områden som jag är särskilt intresserad av.

Bakgrund

Utbildning och examina

  • Veterinärexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 1992
  • Veterinärmedicine doktor i husdjurshygien, SLU 1998
  • Docent i husdjurshygien, SLU 2003

Mina senaste tjänster

  • Lektor i djurskydd, HMH, SLU, 2008-2015
  • Professor i husdjurens miljö och hälsa, HMH, SLU, 2015-

Publikationer i urval

Fem utvalda nyare publikationer

  1. Berg, C., Yngvesson, J., Nimmermark, S., Sandström, V., Algers, B., 2014. Killing of spent laying hens using CO2 in poultry barns. Animal Welfare 23:445-457.
  2. Lerner, H, Berg, C. The concept of health in One Health and some practical implications for research and education: what is One Health? Journal of Infection Ecology and Epidemiology, 2015:5 25300 http://dx.doi.org/10.3402/iee.v5.25300
  3. Gräns, A, Niklasson, L., Sandblom, E., Sundell, K., Algers, B., Berg, C., Lundh, T., Axelsson, M, Sundh, H., Kiessling, A. 2014. Stunning fish with CO2 or electricity: contradictory results on 1 behavioural and physiological stress responses. Animal, doi:10.1017/S1751731115000750, 8pp.
  4. Lundmark, F., Berg, C., Wahlberg, B., Röcklinsberg, H., 2015 'One animal is no animal' – Consequences of measuring animal welfare at herd level. In: Know your food – Food ethics and innovation. Dumitras, D.E., Jitea, I.M. & Aerts, S. (eds.). p. 31-35. Wageningen Academic Publishers, the Netherlands.
  5. Jansson, D.S., Mushtaq, M., Johansson, K-E., Bonnedahl, J., Waldenström, J., Andersson, D.I., Broman, T., Berg, C., Olsen, B., 2015. Intestinal spirochaetes (genus Brachyspira) colonize wild birds in the southern Atlantic region and Antarctica. Infection ecology and epidemiology., 2015:5, 29296 http://dx.doi.org/10.3402/iee.v5.29296

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa Professor vid SCAW Nationellt centrum för djurvälfärd
Telefon: +4651167107, +46702977107
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara
Postadress:
Box 7053
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, plan 5, Skara