CV-sida

Lotta Fabricius Kristiansen

Lotta Fabricius Kristiansen
Lotta Fabricius Kristiansen är forskningsassistent vid SLU RådNU, med inriktning på kunskapssystem, kompetensförsörjning och hållbara landskap relaterade till biodlare och biodling, pollinatörer och ekosystemtjänster med pollinering som huvudfokus.

Presentation

Mitt arbete fokuserar främst på att utifrån ett systemperspektiv se hur biodling som sysselsättning kan bidra till mer hållbara landskap. Studierna sker inom både nationella- och internationella projekt som syftar till att analysera biodlingens kunskapssystem, identifiera kunskapsluckor, skapa stödjande strukturer och hållbara landskap för pollinatörer generellt men med huvudfokus på honungsbin. Jag använder också medborgarforskning som en metod för engagemanag och kunskapsinhämtning. Du kan läsa mer om dessa frågor här SLU RådNu

Forskning

Just nu arbetar jag med följande projekt:

Nationella projekt:

1) Kompetensnav och kvalitetssäkrad kunskapsplattform för biodling och pollinering- forskningsbaserad rådgivning i Sverige, Läs mer här

Internationella projekt:

1) B-THENET projektet, Läs mer här

2) Pollination knowledge exchange for food, nutrition, and livelihood security in South and Southeast Asia, SIANI, Läs mer här

3) AgroBioConnect, Läs mer här

4) RestPoll, Läs mer här

Tidigare avslutade projekt:

Strengthening linkages between honey production and Ecosystem Services by Pollinators in food-insecure agricultural communities in the Global South: The case of Sri Lanka and India, Läs mer här se även denna artikel från SLU Global, Läs här 

Beespoke, Läs mer här

Nyttodjurparker för multipla ekosystemtjänster vid äppelodlingar, Läs mer här

Medborgarforskning för utvärdering av pollinatörers tillgång på nektar och pollenväster i ett landskapsperspektiv. Frivilligt engagemang och drivkraften i ett lokalt förändringsarbete, Läs mer här

AgriFoSe 2030, callange 3 and the section "Functions in extension service pathways – Kenya, Sri Lanka and Laos" Sverige ingår med biodlingens rådgivningsstruktur som exempel Läs mer här

Utveckla rådgivningen inom biodlingen i Sverige (2018–2021)

Smartbees, Läs om projektet här en produkt som jag arbetade med inom projektet är webbsidan Bee-Extension avslutat 2018

Expert on beekeeping and honey quality, EU-India Capacity Building Initiative for Trade Development. Production of guidelines for quality honey production for the European market and benchmarking of Indian organic honey production to the Indian organic production standard (2016–2017)

EPILOBEE (2012–2014) Läs mer här

Beredskapsplaner för exotiska skadegörare på honungsbin, MSB (2012–2013)

Development of Apis cerana beekeeping with ethnic minorities and small-scale farmers in rural areas of Vietnam. The Danish Beekeepers Association and Ministry of Foreign Affairs of Denmark (2009–2012)

Samverkan

Jag samverkar med biodlarnäringen i Sverige genom olika gemensamma projekt och är värd tillsammans med min kollega Magnus Ljung för Biodlingens samverkansråd genom SLU RådNu.

Jag är en av ledarna för arbetsgruppen Bridging Research and Practice, B-RAP inom den internationella organisationen COLOSS honey bee research association, Läs mer här

Bakgrund

Magisterexamen i Geovetenskap från Stockholms Universitet. Inom denna utbildning ingår det förutom geovetenskap även kurser i biologi, kemi och miljökunskap. Examensarbete för filosofie magister på KTH, ”Vägsaltspåverkade enskilda grundvattentäkter – en pilotstudie i Mellansverige”

Påbyggnadsår i Miljö- och hälsoskydd, utbildning på universitetsnivå, Stockholms Universitet. Examensarbete ”Miljöinventering av grundskolorna i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning”

Bee Diseases, Universitetsutbildning i Köpenhamn (Royal Veterinary and Agricultural University, BeeNOVA). 

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer:

Morawetz, L., Fabricius-Kristiansen, L., Brus, J., Dahle, B., Danihlík, J., Diéguez-Antón, A., … Brodschneider, R. (2024). COLOSS B-RAP Expert Evaluation of Beekeeping Advice From ChatGPT, Part 1. Bee World, 1–3. https://doi.org/10.1080/0005772X.2024.2348305

Holland, John M, Dirk Albach, Jojanneke Bijkerk, Lucy Capstick, Iain Fraser, Jendrik Holthusen, Jan Jensen, Lotta Fabricius Kristiansen, Hans Kroodsma, Jan-Willem van Kruyssen, Helle Mathiasen, Ivan Meeus, Lene Sisgaard, Arjen Strijkstra, Frank Stubbe, Thomas van Loo, Atle Wibe (2022) “The BEESPOKE Project: Increasing Wild Pollinators and Crop Pollination.” Landscape Management for Functional Biodiversity IOBC-WPRS Bulletin Vol. 156, 2022 pp. 51-55

Lotta Fabricius Kristiansen, Preben Kristiansen, Flemming Vejsnæs & Linde Morawetz (2022) Is COLOSS an Ivory Tower of Beekeeping Science? Efforts to Bridge Research and Practice (B-RAP), Bee World, 99:1, 5-7, DOI: 10.1080/0005772X.2021.1993612

Victor Henrique Silva de Oliveira, Anna Nilsson, Hyeyoung Kim, Gunilla Hallgren, Jenny Frössling, Lotta Fabricius Kristiansen & Eva Forsgren (2021) Honey bee pathogens and parasites in Swedish apiaries: a baseline study, Journal of Apicultural Research, 60:5, 697-706, DOI: 10.1080/00218839.2021.1902679

Raffaele Dall’Olio, Tjeerd Blacquiere, Maria Bouga, Robert Brodschneider, Norman L. Carreck, Panuwan Chantawannakul, Vincent Dietemann, Lotta Fabricius Kristiansen, Anna Gajda, Ales Gregorc, Aslı Ozkirim, Christian Pirk, Victoria Soroker, Geoffrey R. Williams & Peter Neumann (2020) COLOSS survey: global impact of COVID-19 on bee research, Journal of Apicultural Research, 59:5, 731-734, DOI: 10.1080/00218839.2020.1799646

Ms Lotta Fabricius Kristiansen (Beekeeping Advisor) & Dr Nguyen Van Niem (2013) Development of Apis ceranaBeekeeping in Rural Areas of Northern Vietnam 2009–2012, Bee World, 90:4, 85-87, DOI: 10.1080/0005772X.2013.11417559

Övriga publikationer:

EIP-AGRI Focus Group Bee health and sustainable beekeeping, Final report (2020) Läs rapporten här

Fabricius Kristiansen, L. (2013). Spana efter den invasiva sammetsgetingen Vespa velutina. Fauna och flora. 108 (4), 12 - 15.

Böcker:

Hälsa från bikupan, Alexandra DePaoli och Lotta Fabricius Kristiansen (2019) 

Drottningodling, steg för steg, Lotta Fabricius Kristiansen (2017)

Säker Honung, Calle Regnell, Anders Lignell och Lotta Fabricius Kristiansen (2017)

Mina första år som biodlare, grunderna i biodling, Lotta Fabricius Kristiansen (2016)
Studiebok

Min biodling, arbetsbok, Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen (2016)

Min biodling, cirkelledarhandbok, Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen (2016)


Kontaktinformation

Forskningsassistent vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4651167116, +46730577151
Postadress:
Ortskansli, Skara
Box 234
532 32 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 7, Skara, Skara