CV-sida

Lotta Nordmark

Lotta Nordmark

Presentation

Forskningsområde

Hortikulturell produktionsfysiologi
Leafy vegetable – harvest, quality and preserve shelf life
Produktion av vin i kallare regioner

Undervisning

Frilandsgrönsaker, frukt, bär och vin
Statsodling
Kandidatarbete i biologi och trädgårdvetenskap

Forskning

Etablering av vinplantor med mykorrhiza kallare regioner

Samverkan

Uppdrag

GU-ansvarig trädgård vid Ins f Biosystem o Teknologi

Bakgrund

Hortonom, SLU 1995
Pedagogisk utbildning, LU 1998
Pedagogisk utbildning, SLU, 1998.
Handledarkurs för PBL undervisning, SLU, 2001


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-41 53 77
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: