CV-sida

Love Silow

Love Silow
Examen LAM (landscape architecture master) 2019. Deltagit i framtagandet av programförslaget för det nya master-programmet Foodscapes, food Culture and sustaniable landscapes. Förnärvarande undersöker jag på vilket sätt restaurangen på Alnarp kan bli en mera integrerad del av både campusutvecklingen och en samarbetspatener med olika aktörer både inom och utanför SLU Alnarp

Presentation

Jag är intresserad av hur mat och måltider påverkar människor, landskap och relationerna mellan dessa. Mitt intresse för mat kommer från tjugo års erfarenhet av restaurangbranschen. Under min utbildning på SLU gjorde jag samtliga uppgifter inklusive mitt mastersarbete genom en mat-lins, detta skapade ett breddare intresse för ämnet Food studies där mat används för att analysera komplexa samband mellan olika vetenskapliga discipliner, något som jag hoppas kunna få lov att fortsätta med här på SLU.

 

Bakgrund

Jag blev färdig med min masterutbildning i landskapsarkitektur på SLU 2019, mitt mastersarbete handlade om kockar och restauranger som outnyttjad resurs i matanknuten stads och landskapsplanering. jag läste min kandidattutbildning i stadsplanering vid Malmö universitet. Jag har tidigare jobbat länge inom restaurangbranschen och är utbildad kock och sommelier.  

 

Länkar

 

https://stud.epsilon.slu.se/15137/


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp