CV-sida

Lovisa Hökby

Lovisa Hökby
Doktorand i sjukdomsekologi. Jag undersöker bäverns roll för förekomsten av smittämnen i den boreala våtmarken.