CV-sida

Madeleine Granvik

Presentation

Docent och forskare inom "Planning for sustainable development and management of urban-rural interactions".  Kursansvarig för kursen Självständigt arbete i landskapsarkitektur. Sedan 2011 chefsredaktör för den vetenskapliga journalen Nordic Journal of Architectural Research. Från 2014-2016 temaledare för System landscapes - from region to urban districts inom SLUs forskningsplattform FUSE. Sveriges repr. i styrgruppen för Urban Europe Research Alliance -UERA (JPI Urban Europe). Tjänstgör idag halvtid på SLU och halvtid på Uppsala universitet som Director för the Baltic University Programme, Uppsala Centre for Sustainable Development.

Forskning

Från 2008-2017 har jag främst bedrivit forskning om:

-Local food systems - Swedish municipalities’ interest in locally grown food - strategy, policy, practice;

-Agricultural land - Swedish municipalities’ approach to preservation of agricultural land - strategy, policy, legislation and practice.

-Densification as a planning strategy in a Swedish context

-Systems landscape in the perspective of urban and rural interaction 

 

Samverkan

Systemanalytiska planeringsverktyg för hållbar stadsutveckling, Vinnova 2014-2016.Tillämpad forskning och systemanalys i tvärvetenskapligt samverkansprojekt om hållbara stadsdelar ur ett systemperspektiv. www.slu.se/systemanalys, www.slu.se/syslab

Local Circular Economy for Agricultural Produce - Driving force for Sustainable Community Development, VINNOVA medel. Tillämpad forskning i tvärvetenskapligt samverkansprojekt

Assessment of densification of urban and peri-urban city types, FOMA grants, SLU

Expert för Södertälje kommun, samverkan.

Expert för Jordbruksverket, samverkan.

Handledning

Main supervisor PhD student Eiman Elvidaa, SLU, dep. of Urban and Rural dev.

Publikationer i urval

1. Granvik, M., Joosse, S., Hunt, A. and Hallberg, I. (2017) Confusion and Misunderstanding – Interpretations and Definitions of Local Food. Sustainability, 9, 1981, http://dx.doi.org/10.3390/su9111981

2. Nikodinoska, N., Pastorella, F., Paletto, A., Granvik, M. Franzese, P.P. (2017) Assessing, valuing and mapping ecosystem services at city level: The case of Uppsala (Sweden). Ecological Modelling. , https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.10.013

3. Randrup, T., Delshammar, T. and Granvik, M., (Ed.) (2016) Governance and green urban areas. Nordic Journal of Architectural Research., 28:3, 1-189.

4. Granvik, M., Jacobsson, T., Blix-Germundsson, L. and Larsson, A. (2015) ‘The approach of Swedish municipalities to the preservation of agricultural land in a planning context’, Int. J. Agricultural Resources, Governance and Ecology, Vol. 11, No. 2, pp.190–204.

5. Granvik, M. & Hedfors, P. (2015) Evergreen issues of planning? Learning from history for sustainable urban-rural systems landscapes, European Journal of Spatial Development, Online publication date: December 2015.

6. Callau, S. & Granvik, M. (2015).  I am not an urban farmer. Am I? In: Lohrberg, F.; Licka, L.;  Scazzosi, L. and Timpe, A. (Eds.) Urban Agriculture Europe. jovis Verlag GmbH. Berlin. ISBN 978-3-86859-371-612.2015.

7. Granvik, M. and Berg, P.G. (Ed.) (2014) Densification as a planning strategy. Nordic Journal of Architectural Research., 26:2, 1-206.

8. Berg, P.G., Ignatieva, M., Granvik, M. and Hedfors, P. (2013) Green-blue Infrastructure in Urban-Rural Landscapes – introducing Resilient Citylands.  Nordic Journal of Architectural Research. 25:2, pp. 11-42.

9. Ignatieva, M. and Granvik, M. (Ed.) (2013) Green Infrastructure – from global to local. Nordic Journal of Architectural Research, 25:2, pp. 1-274.  

10. Granvik, M. (2012) The Localisation of Food Systems - An Emerging Issue for Swedish Municipal Authorities. International Planning Studies, 17:2, pp. 113-124.

11. Berg P.G., Granvik M. & Hedfors P. (2012) Functional Density – A Conceptual Framework in a Townscape Areas Context. Nordic Journal of Architectural Research, 24:2, pp. 29-46.

12. Granvik, M., Lindberg, G., Stigzelius, K-A., Fahlbeck, E. and Surry, Y. (2012) Prospects of multifunctional agriculture as a facilitator of sustainable Rural Development: Swedish experience

Länkar


Kontaktinformation