CV-sida

Madeleine Granvik

Madeleine Granvik

Presentation

Docent och forskare inom "Planning for sustainable development and management of urban-rural interactions".  Kursansvarig för kursen Självständigt arbete i landskapsarkitektur. Sedan 2011 chefsredaktör för den vetenskapliga journalen Nordic Journal of Architectural Research. Från 2014-2016 temaledare för System landscapes - from region to urban districts inom SLUs forskningsplattform FUSE. Sveriges repr. i styrgruppen för Urban Europe Research Alliance -UERA (JPI Urban Europe). Tjänstgör idag halvtid på SLU och halvtid på Uppsala universitet som Director för the Baltic University Programme, Uppsala Centre for Sustainable Development.

Forskning

Från 2008-2017 har jag främst bedrivit forskning om:

-Local food systems - Swedish municipalities’ interest in locally grown food - strategy, policy, practice;

-Agricultural land - Swedish municipalities’ approach to preservation of agricultural land - strategy, policy, legislation and practice.

-Densification as a planning strategy in a Swedish context

-Systems landscape in the perspective of urban and rural interaction 

 

Samverkan

Systemanalytiska planeringsverktyg för hållbar stadsutveckling, Vinnova 2014-2016.Tillämpad forskning och systemanalys i tvärvetenskapligt samverkansprojekt om hållbara stadsdelar ur ett systemperspektiv. www.slu.se/systemanalys, www.slu.se/syslab

Local Circular Economy for Agricultural Produce - Driving force for Sustainable Community Development, VINNOVA medel. Tillämpad forskning i tvärvetenskapligt samverkansprojekt

Assessment of densification of urban and peri-urban city types, FOMA grants, SLU

Expert för Södertälje kommun, samverkan.

Expert för Jordbruksverket, samverkan.

Handledning

Main supervisor PhD student Eiman Elvidaa, SLU, dep. of Urban and Rural dev.

Publikationer i urval

1. Granvik, M., Joosse, S., Hunt, A. and Hallberg, I. (2017) Confusion and Misunderstanding – Interpretations and Definitions of Local Food. Sustainability, 9, 1981, http://dx.doi.org/10.3390/su9111981

2. Nikodinoska, N., Pastorella, F., Paletto, A., Granvik, M. Franzese, P.P. (2017) Assessing, valuing and mapping ecosystem services at city level: The case of Uppsala (Sweden). Ecological Modelling. , https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.10.013

3. Randrup, T., Delshammar, T. and Granvik, M., (Ed.) (2016) Governance and green urban areas. Nordic Journal of Architectural Research., 28:3, 1-189.

4. Granvik, M., Jacobsson, T., Blix-Germundsson, L. and Larsson, A. (2015) ‘The approach of Swedish municipalities to the preservation of agricultural land in a planning context’, Int. J. Agricultural Resources, Governance and Ecology, Vol. 11, No. 2, pp.190–204.

5. Granvik, M. & Hedfors, P. (2015) Evergreen issues of planning? Learning from history for sustainable urban-rural systems landscapes, European Journal of Spatial Development, Online publication date: December 2015.

6. Callau, S. & Granvik, M. (2015).  I am not an urban farmer. Am I? In: Lohrberg, F.; Licka, L.;  Scazzosi, L. and Timpe, A. (Eds.) Urban Agriculture Europe. jovis Verlag GmbH. Berlin. ISBN 978-3-86859-371-612.2015.

7. Granvik, M. and Berg, P.G. (Ed.) (2014) Densification as a planning strategy. Nordic Journal of Architectural Research., 26:2, 1-206.

8. Berg, P.G., Ignatieva, M., Granvik, M. and Hedfors, P. (2013) Green-blue Infrastructure in Urban-Rural Landscapes – introducing Resilient Citylands.  Nordic Journal of Architectural Research. 25:2, pp. 11-42.

9. Ignatieva, M. and Granvik, M. (Ed.) (2013) Green Infrastructure – from global to local. Nordic Journal of Architectural Research, 25:2, pp. 1-274.  

10. Granvik, M. (2012) The Localisation of Food Systems - An Emerging Issue for Swedish Municipal Authorities. International Planning Studies, 17:2, pp. 113-124.

11. Berg P.G., Granvik M. & Hedfors P. (2012) Functional Density – A Conceptual Framework in a Townscape Areas Context. Nordic Journal of Architectural Research, 24:2, pp. 29-46.

12. Granvik, M., Lindberg, G., Stigzelius, K-A., Fahlbeck, E. and Surry, Y. (2012) Prospects of multifunctional agriculture as a facilitator of sustainable Rural Development: Swedish experience

Länkar


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: +4618671950
Arbetsbeskrivning: Docent inom "Planning for sustainable development and management of urban-rural interactions". Från 2008-2017 har jag främst bedrivit forskning om: Local food systems - Swedish municipalities’ interest in locally grown food - strategy, policy, practice; Agricultural land - Swedish municipalities’ approach to preservation of agricultural land - strategy, policy, legislation and practice. Densification - as a planning strategy in a Swedish context. Kursansvarig för kursen Självständigt arbete i landskapsarkitektur. Sedan 2011 chefsredaktör för den vetenskapliga journalen Nordic Journal of Architectural Research. Från 2014-2016 temaledare för System landscapes - from region to urban districts inom SLUs forskningsplattform FUSE. Tjänstgör idag halvtid på SLU och halvtid på Uppsala universitet som Director för the Baltic University Programme, Uppsala Centre for Sustainable Development.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala