CV-sida

Madeleine Magnusson

Madeleine Magnusson
Jobbar som forskare på BT

Presentation

Forskningsområdet är byggnadsfunktion och djurmiljö i mjölk- och nötköttsproduktion.

Undervisning

Kursansvarig för Animalieproduktion I, generell kurs för samtliga lantmästarstudenter åk2; Animalieproduktion II, valbar kurs för lantmästarstudenter åk 2; samt den fristående kursen Hästföretagare i landsbygdsföretag. Föreläser om mjölkproduktion, hygien i mjölkkostall och nötköttsproduktion

Bakgrund

Agr Dr i Lantbrukets byggnadsteknologi, SLU
Husdjursagronom, SLU


Publikationslista: