CV-sida

Madeleine Moazzami

Madeleine Moazzami
Universitetsadjunkt och doktorand i livsmedelssäkerhet, samt resident i ECVPH (The European College of Veterinary Public Health)

Undervisning

Jag undervisar inom ämnet livsmedelssäkerhet, främst på veterinärprogrammet och tilläggsutbildningen för veterinärstudenter utanför EU. Jag doktorerar om förekomst av livsmedelsburna bakterier före och efter rengöring och desinfektion på köttföretag med fokus på biofilm. Jag genomgår även en europeisk specialisering i veterinär folkhälsa.

Forskning

Är metoderna för rengöring och desinfektion på svenska slakterier och styckningsanläggningar tillräckliga för att garantera säkra livsmedel?

Samverkan

Styrelseladamot och sekreterare i Nationallt nätverk för universitetslärare i livsmedelsmikrobiologi. Vi arbetar bl.a. med att stärka undervisningen och forskningen inom livsmedelsmikrobiologi i landet.

Bakgrund

Leg. veterinär utbildad på Universidad de Las Palmas de Gran Canaria och delvis på Szént István University, Budapest. Examen 2012.

Master Livsmedelssäkerhet och djurhälsa, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Examen 2014.

Officiell veterinär på slakterier (vikariat sommar), Livsmedelsverket (2014, 2017, 2018, 2019).

Publikationer i urval

Moazzami, M., Fernström, L-L., Hansson, I. (2020). Reducing Campylobacter jejuni, Enterobacteriaceae and total aerobic bacteria on transport crates for chickens by irradiation with 265-nm ultraviolet light. Food control, 119. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107424.

Moazzami1, M., Bergenkvist1, E., Fernström, L-L., Rydén, J., Hansson, I. (2020). Reducing Campylobacter jejuni, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, and total aerobic bacteria on broiler carcasses using combined ultrasound and steam. J Food Prot. https://doi.org/10.4315/JFP-20-395.

Marklinder, I.; Ahlgren, R.; Blücher, A.; Börjesson, S.M.E.; Hellkvist, F.; Moazzami, M.; Schelin, J.; Zetterström, E.; Eskhult, G.;
Danielsson-Tham, M.L. Food safety knowledge, sources thereof and self-reported behaviour among university students in Sweden.
Food Cont. 2020, 113, 107–130.


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672317
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala