CV-sida

Madeleine Moazzami

Madeleine Moazzami
Leg. veterinär och doktor i veterinärmedicinsk mikrobiologi. Universitetsadjunkt och resident i The European College of Veterinary Public Health.

Undervisning

Jag undervisar inom ämnet livsmedelssäkerhet, främst på veterinärprogrammet och tilläggsutbildningen för veterinärstudenter utanför EU. Jag har doktorerat om förekomst av livsmedelsburna bakterier före och efter rengöring och desinfektion på slakterier. Jag genomgår även en europeisk specialisering i veterinär folkhälsa.

Forskning

Reduktion av livsmedelsburna bakterier genom rengöring och desinfektion inom köttindustrin.

Samverkan

Styrelseladamot och sekreterare i Nationallt nätverk för utbildning i livsmedelsmikrobiologi. Vi arbetar bl.a. med att stärka undervisningen och forskningen inom livsmedelsmikrobiologi i landet.

Bakgrund

Doktor i veterinärmedicinsk mikrobiologi (2020-2023). Titel på avhandlingen: Livsmedelsburna bakterier på slakterier med fokus på rengöring och desinfektion.

Officiell veterinär på slakterier (semestervikariat), Livsmedelsverket (2014, 2017, 2018, 2019).

Master Livsmedelssäkerhet och djurhälsa, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Examen 2014.

Leg. veterinär utbildad på Universidad de Las Palmas de Gran Canaria och delvis på Szént István University, Budapest. Examen Las Palmas 2012.

 

 

Publikationer i urval

Moazzami M., Bergenkvist E., Boqvist S., Frosth S., Langsrud S.,
Møretrø T., Vågsholm I., Hansson I. (2023). Assessment of ATPbioluminescence
and dipslide sampling to determine the efficacy
of slaughterhouse cleaning and disinfection compared with total
aerobic and Enterobacterales counts. Journal of Food Protection,
86(10), 100155. https://doi.org/10.1016/j.jfp.2023.100155.

Moazzami, M., Fernström,  L-L., Hansson, I. (2020). Reducing Campylobacter jejuni, Enterobacteriaceae and total aerobic bacteria on transport crates for chickens by irradiation with 265-nm ultraviolet light. Food control, 119. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107424.

Moazzami1, M., Bergenkvist1, E., Fernström, L-L., Rydén, J., Hansson, I. (2020). Reducing Campylobacter jejuni, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, and total aerobic bacteria on broiler carcasses using combined ultrasound and steam. J Food Prot. https://doi.org/10.4315/JFP-20-395.

Marklinder, I.; Ahlgren, R.; Blücher, A.; Börjesson, S.M.E.; Hellkvist, F.; Moazzami, M.; Schelin, J.; Zetterström, E.; Eskhult, G.;
Danielsson-Tham, M.L. Food safety knowledge, sources thereof and self-reported behaviour among university students in Sweden.
Food Cont. 2020, 113, 107–130.


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672317
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala