CV-sida

Magali Frauendorf

Magali Frauendorf
Jag är ekolog med bakgrund inom reproduktionsekologi och kvantitativ ekologi. Jag har ett stort intresse för frågor som rör djurs rumsliga rörelser samt populations- och bevarandeekologi. Min forskning kännetecknas av att kombinera medborgarforskning, avancerade statistiska metoder och olika digitala tekniker för att studera storskaliga ekologiska samband.

Presentation

Se den engelska sidan för mer info