CV-sida

Magdalena Åkerfeldt

Magdalena Åkerfeldt
Forskare inom grisproduktion, nutrition och skötsel

Presentation

Forskningsintressen:

Nutrition, utfodring och skötsel inom grisproduktion med särskilt fokus på kopplingen mellan nutrition, utfodring, skötsel, produktion, beteende och djurhälsa. Proteinutnyttjande och alternativa proteinfodermedel, ekologiska produktionssystem och grovfodertilldelning.

Mål med min forskning:

Att genom tillämpad forskning studera och utvärdera hur faktorer i produktionssystemet, så som foderråvaror, utfodring, inhysning och skötsel, påverkar grisars näringsutnyttjande, produktion, hälsa och beteende. 

Forskningskompetens:

Husdjursvetenskap, grisnutrition och beteende. Försöksplanering och experimentell design, provtagning, foderformulering, näringsbehov, analys och tolkning av data, vetenskapligt skrivsätt och projektledning. Erfarenhet av produktions- och utfodringsförsök med grisar i inomhus- och utomhussystem, smältbarhetsförsök och fistelgrismodeller.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

- Forskningsuppdrag i EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, för forskningssamverkan, kunskapsförmedling och kommunikation med fokus på system för ekologisk djurhållning och djurhälsa.

- Expert EPI-Agri -European Commission, fokusgrupp "New feed for pigs and poultry".

- Kontaktperson Svenska EAAP kommittén (SvEAAP), European Federation for Animal Science.

Undervisning

Studierektor på institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Föreläsare, kursledare och examinator och undervisar i kurser på både grund- och avancerad nivå om produktionssystem, nutrition, utfodring och skötsel av gris och om ekologiska produktionssystem.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel: Fullfoder med intensivbearbetat ensilage till växande grisar

Projektansvariga: Magdalena Åkerfeldt, Examensarbetare Sara Holmström

 

Titel: Cleaning of pipes in pig liquid feeding systems for improved working environment and animal health and performance

Projektansvariga: Magdalena Åkerfeldt, Ann-Kristina Lind (RISE), Cecilia Lindahl (RISE)

 

Titel: OK-Net Eco Feed, Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed, EU projekt inom Horizon 2020.

Projektansvariga (Sverige): Maria Wivstad, EPOK, Magdalena Åkerfeldt, Ingela Löfquist (Hushållningssällskapet)

Handledning

Handleder kandidat- och masterarbeten inom grisproduktion och nutrition.

Publikationer i urval

Presto Åkerfeldt, M., Lindberg, J.E., Göransson, L. and Andersson, H.K. Effects of reducing dietary content of essential amino acids and crude protein on performance and carcass traits of single-fed and phase-fed growing-finishing pigs. Livestock Science (manuscript).

Presto Åkerfeldt, M., Nihlstrand, J., Neil, M., Lundeheim, N., Andersson, H.K. and Wallenbeck, A. 2018. Chicory and red clover silage in diets to finishing pigs—influence on performance, time budgets and social interactions. Org. Agric. https://doi.org/10.1007/s13165-018-0216-z.

Wallenbeck, A., Rundgren, M., Presto, M. 2014. Inclusion of grass/clover silage in diets to growing/finishing pigs – influence on performance and carcass quality. Acta Agriculturae Scandinavica Section A Animal Science. http://dx.doi.org/10.1080/09064702.2015.1006668.

Lumu, R., Katongole, C.B., Nambi-Kasozi, J., Bareeba, F., Presto, M., Ivarsson, E., Lindberg, J.E. 2013. Indigenous knowledge on the nutritional quality of urban and peri-urban livestock feed resources in Kampala, Uganda. Tropical Animal Health and Production. DOI:10.1007/s11250- 013-0401-8. Online ISSN: 1573-7438.

Presto, M., Rundgren, M. Wallenbeck, A. 2013. Inclusion of grass/clover silage in the diet of growing/finishing pigs – influence on pig time budgets and social behavior. Acta  Agriculturae Scandinavica Section A Animal Science 63 (2), 84-92.

Katongole, C.B., Nambi-Kasozi, J., Lumu, R., Bareeba, F., Presto, M., Ivarsson, E., Lindberg, J.E. 2012. Strategies for coping with feed scarcity among urban and peri-urban livestock farmers in Kampala, Uganda. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics. Vol. 113 No. 2, 165-174.

Høøk Presto, M., Lyberg, K., Lindberg, J.E. 2011. Digestibility of amino acids in organically cultivated white-flowering faba bean and cake from cold-pressed rapeseed, linseed and hemp seed in growing pigs. Archives of Animal Nutrition, 65 (1), 21-33.

Høøk Presto, M., Lyberg, K., Lindberg, J.E. 2010. Effect of body weight on ileal endogenous nitrogen and amino acid loss in PVTC-cannulated pigs. Livestock Science, 134, 18-20.

Høøk Presto, M., Algers, B., Persson, E., Andersson, H. K. 2009. Different roughages to organic growing/finishing pigs - Influence on activity behaviour and social interactions. Livestock Science 123, 55-62.

Høøk Presto, M., Andersson, H. K., Folestam, S., Lindberg, J. E. 2008. Activity behaviour and social interactions of pigs raised outdoors and indoors given diets with different levels of amino acids. Archives of animal breeding 51 (4), 338-350.

Høøk Presto, M., Andersson, H. K., Wallgren, P., Lindberg, J. E. 2007. Influence of dietary amino acid level on performance, carcass quality and health of organic pigs reared indoors and outdoors. Acta Agriculturae Scandinavica Section A Animal Science 57, 61-72.