CV-sida

Magdalena Åkerfeldt

Forskare inom grisproduktion, nutrition och skötsel

Presentation

Forskningsintressen:

Nutrition, utfodring och skötsel inom grisproduktion med särskilt fokus på kopplingen mellan nutrition, utfodring, skötsel, produktion, beteende och djurhälsa. Proteinutnyttjande och alternativa proteinfodermedel, ekologiska produktionssystem och grovfodertilldelning.

Mål med min forskning:

Att genom tillämpad forskning studera och utvärdera hur faktorer i produktionssystemet, så som foderråvaror, utfodring, inhysning och skötsel, påverkar grisars näringsutnyttjande, produktion, hälsa och beteende. 

Forskningskompetens:

Husdjursvetenskap, grisnutrition och beteende. Försöksplanering och experimentell design, provtagning, foderformulering, näringsbehov, analys och tolkning av data, vetenskapligt skrivsätt och projektledning. Erfarenhet av produktions- och utfodringsförsök med grisar i inomhus- och utomhussystem, smältbarhetsförsök och fistelgrismodeller.

Tidigare aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

- Forskningsuppdrag i EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, för forskningssamverkan, kunskapsförmedling och kommunikation med fokus på system för ekologisk djurhållning och djurhälsa.

- Expert EPI-Agri -European Commission, fokusgrupp "New feed for pigs and poultry".

- Kontaktperson Svenska EAAP kommittén (SvEAAP), European Federation for Animal Science.

Undervisning

Studierektor på institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Föreläsare, kursledare och examinator och undervisar i kurser på både grund- och avancerad nivå om produktionssystem, nutrition, utfodring och skötsel av gris och om ekologiska produktionssystem.

Forskning

Forskningsprojekt:

Titel: Nya biprodukter från etanolframställning och dess
näringssammansättning, smältbarhet och användbarhet i foder till grisar. Nyligen beviljat 3-årigt forskningsprojekt. Lantmännen forskningsstiftelse.

Projektansvariga: Magdalena Åkerfeldt, Emma Ivarsson, Mikaela Lindberg

 

Titel: Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk. Projekt i samarbete med Axfoundation. Finansierat av Vinnova. Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk (axfoundation.se)

 

Titel: Pressjuice från vall. Forskningsprojekt beviljat från Stiftelsen grisforskning.

Projektansvarig: Magdalena Åkerfeldt

 

Titel: Ökat utnyttjande av vall i foder till ekologiska grisar – utfodringsstrategier och inverkan av gräs/klöverensilage på produktion, fertilitet, N-förluster och beteende

4-årigt forskningsprojekt finansierat av Formas.

Projektansvariga: Magdalena Åkerfeldt (projektledare), Johanna Friman (doktorand), Emy Vu (doktorand)

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/gris/okat-utnyttjande-av-vall-i-foder-till-grisar/

 

Titel: Utfodringsanläggning med individuell foderstyrning för suggor i grupp.

2-årigt forsknings- och innovationsprojekt finansierat av EIP Agri Jordbruksverket.

Projektansvariga:  Ann-Kristina Lind (RISE), Magdalena Åkerfeldt (medverkande forskare).

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/utfodringsanlaggning-individuell-foderstyrning-digivande-suggor-i-grupp

 

Titel: Återvunnen fosfor som foderråvara till grisar och fjäderfä.

2-årigt forskningsprojekt finansierat av Lantmännens stiftelse och Ragn-Sells.

Projektansvariga: Sara Stiernström (Easy Mining), Emma Ivarsson och Magdalena Åkerfeldt (SLU).

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/gris/atervunnen-fosfor-som-foderravara-till-grisar-och-fjaderfa/

Titel: OK-Net Eco Feed, Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed, EU projekt inom Horizon 2020.

3-årigt innovations- och forskningsprojekt.

Projektansvariga (Sverige): Maria Wivstad, EPOK, Magdalena Åkerfeldt, Ingela Löfquist (Hushållningssällskapet)

https://ok-net-ecofeed.eu/

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/publikationer/faktablad/ok-net-ecofeed

 

Handledning

Handleder doktorander samt kandidat- och masterarbeten inom grisproduktion och nutrition.

Publikationer i urval

Friman, J., Verbeek, E., Sannö, A., Presto Åkerfeldt, M. Inclusion of silage in diets to fattening pigs: effect on gastric ulcers and skin lesions. Submitted to Animal: The international journal of animal biosciences, under revision.

Friman, J., Mjöfors, K., Salomon, E., Presto Åkerfeldt, M. Feeding silage to fattening pigs - effects on nitrogen utilisation and ammonia losses from fresh manure. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, Submitted 2022-12-07, under revision.

Zira, S., Salomon, E., Presto Åkerfeldt, M., Röös, E. 2023. Environmental consequences of pig production scenarios using biomass from rotational grass-clover leys as feed. Environmental Technology & Innovation 30. https://doi.org/10.1016/j.eti.2023.103068

Presto Åkerfeldt, M. Friman, J. Dahlström, F. Larsen, A. Wallenbeck, A. 2022. Juice from silage in green bio refineries – a potential feed ingredient in liquid diets to weaned pigs. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science. https://doi.org/10.1080/09064702.2022.2118828

Friman, J., Lundh, T., Presto Åkerfeldt, M. 2021. Grass/clover silage for growing/finishing pigs – effect of silage pre-treatment and feeding strategy on growth performance and carcass traits. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science. https://doi.org/10.1080/09064702.2021.1993319

Presto Åkerfeldt, M., Gunnarsson, S., Bernes, G. and Blanco Penedo, I. 2020. Health and welfare in organic livestock production systems - A systematic mapping of current knowledge. Organic Agriculture 11(1), 105-132. https://doi.org/10.1007/s13165-020-00334-y

Presto Åkerfeldt, M., Holmström, S., Wallenbeck, A. and Ivarsson, E. Inclusion of intensively manipulated silage in total mixed ration to growing pigs – influence on silage consumption, nutrient digestibility and pig behaviour. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, https://doi.org/10.1080/09064702.2020.1725104

Presto Åkerfeldt, M. and Göransson, L. 2019. Effects of using locally producedprotein feed ingredients in low protein diets to single-phase-fed growing-finishing pigs. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, 68:3, 134-141. https://doi.org/10.1080/09064702.2019.1657175

Presto Åkerfeldt, M., Lindberg, J.E., Göransson, L. and Andersson, H.K. Effects of reducing dietary content of essential amino acids and crude protein on performance and carcass traits of single-fed and phase-fed growing-finishing pigs. Livestock Science (manuscript).

Presto Åkerfeldt, M., Nihlstrand, J., Neil, M., Lundeheim, N., Andersson, H.K. and Wallenbeck, A. 2018. Chicory and red clover silage in diets to finishing pigs—influence on performance, time budgets and social interactions. Org. Agric. https://doi.org/10.1007/s13165-018-0216-z.

Wallenbeck, A., Rundgren, M., Presto, M. 2014. Inclusion of grass/clover silage in diets to growing/finishing pigs – influence on performance and carcass quality. Acta Agriculturae Scandinavica Section A Animal Science. http://dx.doi.org/10.1080/09064702.2015.1006668.

Lumu, R., Katongole, C.B., Nambi-Kasozi, J., Bareeba, F., Presto, M., Ivarsson, E., Lindberg, J.E. 2013. Indigenous knowledge on the nutritional quality of urban and peri-urban livestock feed resources in Kampala, Uganda. Tropical Animal Health and Production. DOI:10.1007/s11250- 013-0401-8. Online ISSN: 1573-7438.

Presto, M., Rundgren, M. Wallenbeck, A. 2013. Inclusion of grass/clover silage in the diet of growing/finishing pigs – influence on pig time budgets and social behavior. Acta  Agriculturae Scandinavica Section A Animal Science 63 (2), 84-92.

Katongole, C.B., Nambi-Kasozi, J., Lumu, R., Bareeba, F., Presto, M., Ivarsson, E., Lindberg, J.E. 2012. Strategies for coping with feed scarcity among urban and peri-urban livestock farmers in Kampala, Uganda. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics. Vol. 113 No. 2, 165-174.

Høøk Presto, M., Lyberg, K., Lindberg, J.E. 2011. Digestibility of amino acids in organically cultivated white-flowering faba bean and cake from cold-pressed rapeseed, linseed and hemp seed in growing pigs. Archives of Animal Nutrition, 65 (1), 21-33.

Høøk Presto, M., Lyberg, K., Lindberg, J.E. 2010. Effect of body weight on ileal endogenous nitrogen and amino acid loss in PVTC-cannulated pigs. Livestock Science, 134, 18-20.

Høøk Presto, M., Algers, B., Persson, E., Andersson, H. K. 2009. Different roughages to organic growing/finishing pigs - Influence on activity behaviour and social interactions. Livestock Science 123, 55-62.

Høøk Presto, M., Andersson, H. K., Folestam, S., Lindberg, J. E. 2008. Activity behaviour and social interactions of pigs raised outdoors and indoors given diets with different levels of amino acids. Archives of animal breeding 51 (4), 338-350.

Høøk Presto, M., Andersson, H. K., Wallgren, P., Lindberg, J. E. 2007. Influence of dietary amino acid level on performance, carcass quality and health of organic pigs reared indoors and outdoors. Acta Agriculturae Scandinavica Section A Animal Science 57, 61-72.


Kontaktinformation