CV-sida

Magnus Karlsson

Magnus Karlsson
Jag är intresserad av mikroorganismer och deras interaktioner, med andra mikrober, med växter och med den omgivande miljön. Min nuvarande forskning fokuserar främst på svampars interaktioner med betydelse för uppkomst av växtsjukdomar och biologisk bekämpning av dessa sjukdomar.

Presentation

Sjukdomsalstrande mikroorganismer utgör ett konstant hot mot växters hälsa. Svampar, bakterier, algsvampar, virus och nematoder orsakar årligen betydande skördeminskningar inom jordbruket. En djupare förståelse för de bakomliggande mekanismer som resulterar i sjuka respektive friska växter är viktig när val av växtskyddsstrategi skall göras. Svampsjukdomar på växter bör kontrolleras genom flera olika metoder inom en strategi för integrerat växtskydd. Där ingår t.ex. biologisk bekämpning och användning av sjukdomsresistenta växtsorter. Inom min forskning studerar jag mekanismer som svampar använder för att interagera med växter och andra mikroorganismer, och hur det resulterar i sjuka respektive friska växter.

Mer information

Projekt


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi
Telefon: +4618-671837
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala