CV-sida

Magnus Simonsson

Magnus Simonsson

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Markkemi
Telefon: +4618671272, +46733877955
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala