CV-sida

Maja Malmberg

Maja Malmberg
Min forskning fokuserar på infektionsbiologiska frågeställningar. Att upptäcka mer om vilka virus som finns hos djur i vår omgivning, så väl vilda, boskap och husdjur. Att förstå komplexa sjukdomar som kennelhosta, feline infektiös peritonit och skak- och fläksjuka hos griskultingar. Jag är även intresserad av fästingburna sjukdomar och dess roll för boskap i Uganda. Min forskning använder och utvecklar avancerade molekylära metoder, sekvensering och bioinformatik. På senare år har jag börjat jobba mer tvärvetenskapligt vilket jag upplever stimulerande och utvecklande. Jag ser min forskning väldigt mycket i en One Health, Global och tvärvetenskaplig kontext.

Undervisning

Jag undervisar veterinärstudenter på virologidelen av kursen"Allmän sjukdomslära" och är kursansvarig och undervisar på doktorandkursen "Molekylär infektionsbiologi".  I Uganda håller jag regelbundet i workshops, t.ex. om metagenomik, bioinformatik och artbestämning av fästingar.

Forskning

Min forskning finansieras av FORMAS, neurotropic viruses in pigs: the role in congenital disease (2016-00979) och Vetenskapsrådet, interdisciplinary approach addressing tick-borne diseases in Ugandan indigenous cattle (2016-05705).

Jag jobbar i nära samarbete med forskaren och bioinformatiken Dr. Juliette Hayer på SLU Global Bioinformatics Centre. För tillfället är jag involverad i ett flertal olika projekt inof infektionsbiologi, storsklig sekvensering och metod utveckling.

Till exempel:

  • Utvecklandet av förbättrade metoder för provbearbetning inför storsklig sekvensering.
  • Användandet av storsklig sekvensering inom veterinärmedicin.
    • Identifering och karaterisering av orsaken till skak- och fläksjuka hos svenska griskultingar
    • Förbättrad hälsa hos nötkreatur i Uganda genom ökad förståelse för den mikrobiska sammansättningen i nötkreatur och fästingar.
    • Identifiera nya agens som kan bidra till kennelhost hos hund.
    • Beskriva sammansättningen av mikroorganismer och åsnepingviner i Chile.

Bakgrund

Högre utbildning 

MSc, 2009, Civilingenjör i bioteknik och genomik, Umeå Universitet, Sverige

BSc, 2006, Civilingenjör i bioteknik och genomik, Umeå Universitet, Sverige

 

Forskarutbildning 

Disputerade 2013 inom Medicin vid Karolinska Institutet, Sverige, Titel på doktorsavhandlingen: “The role of molecular markers in emerging artemether-lumefantrine resistant Plasmodium falciparum”, Handledare: José Pedro Gil, Pedro Eduardo Ferreira, Anders Björkman, Andreas Mårtensson.

 

Postdoktjänster

2013-2015, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige

2013, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2013, Nagasaki University, Nagasaki, Japan

Handledning

Huvudhandledare för:

Masterstudent Linnea Streng Lindström (2017)

Kandidatstudent Simon Larsson (2015) “Molecular characterization of coronavirus in dogs diagnosed with kennel cough”, SLU

 

Biträdande handledare för:

Doktorand Hedvig Stenberg (2017-), SLU

Doktorand Ana Rita Pedrosa (2017-), University of Minho, Portugal

Doktorand Stephen Balinandi (2017-), Makerere University, Uganda

Doktorand Oskar Karlsson (2014-2016), SLU

Publikationer i urval

1.   Balinandi S, Mugisha L, Johnson B, William K, Teddy K, Bakkes DK, Lutwama JJ, Chitimia-Dobler L, Malmberg M. General and local morphological anomalies in Amblyomma lepidum and Rhipicephalus decoloratus (Acari: Ixodidae) infesting cattle in Uganda. Journal of Medical Entomology (Accepted 26th of Oct 2018)

2.   Cárdenas CA, González-Aravena M, Font A, Hestetun JT, Hajdu E, Trefault E, Malmberg M, Bongcam-Rudloff E. High similarity in the microbiota of cold-water sponges of the Genus Mycale from two different geographical areas. PeerJ. 2018 Jun 7;6:e4935. DOI: 10.7717/peerj.4935.

3.   Malmberg M, Rubio-Guerri C, Hayer J, García-Párraga D, Nieto-Pelegrín E, Melero M, Álvaro T, Valls M, Sánchez-Vizcaíno JM, Belák S, Granberg F. Phylogenomic analysis of the complete sequence of a gastroenteritis-associated cetacean adenovirus (bottlenose dolphin adenovirus 1) reveals a high degree of genetic divergence. Infection Genetics and Evolution. 2017 Sep;53:47-55 DOI: 10.1016/j.meegid.2017.05.008

4.   Mwaiswelo R, Ngasala1 B, Gil PG, Malmberg M, Jovel I, Xu W, Premji Z, Mmbando BP, Björkman A, Mårtensson A. Sustained high cure rate of artemether-lumefantrine against uncomplicated Plasmodium falciparum malaria after 8 years of its wide-scale use in Bagamoyo District, Tanzania. American Journal of Tropical Medicine & Hygiene. 2017 Aug;97(2):526-532 DOI: 10.4269/ajtmh.16-0780

5.   Gadalla NB, Malmberg M, Adam I, Oguike MC, Beshir K, Elzaki SE, Mukhtar I, Gadalla AA, Warhurst DC, Ngasala B, Mårtensson A, El-Sayed BB, Gil JP, Sutherland CJ. Alternatively spliced transcripts and novel pseudogenes of the Plasmodium falciparum resistance-associated locus pfcrt detected in East African malaria patients. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2015 Jan;70(1):16-23 DOI: 10.1093/jac/dku358

6.   Meera Venkatesan, et al. Malmberg M, et. al. Carol Hopkins Sibley, Christopher V. Plowe. Polymorphisms in pfcrt and pfmdr1: parasite risk factors that affect treatment outcomes for falciparum malaria after artemether-lumefantrine and artesunate-amodiaquine. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2014 Oct;91(4):833-43 (There are very many authors on this article and to save paper I have replaced the majority by an et al.) DOI: 10.4269/ajtmh.14-0031

7.   Jovel TI, Ferreira PE, Veiga MI, Malmberg M, Mårtensson A, Kaneko A, Zakeri S, Murillo C, Nosten F, Björkman A, Ursing J. Single nucleotide polymorphisms in Plasmodium falciparum V type H+ pyrophosphatase gene (pfvp2) and their associations with pfcrt and pfmdr1 polymorphisms. Infection, Genetics and Evolution. 2014 Jun;24:111-5. DOI: 10.1016/j.meegid.2014.03.004

8.   Malmberg M, Ngasala B, Ferreira PE, Larsson E, Jovel I, Hjalmarsson A, Petzold M, Premji Z, Gil JP, Björkman A, Mårtensson A. Temporal trends of molecular markers associated with artemether-lumefantrine tolerance/resistance in Bagamoyo District, Tanzania. Malaria Journal 2013, Mar 18; 12:103. DOI: 10.1186/1475-2875-12-103

9.   Malmberg M, Ferreira PE, Tarning J, Ursing J, Ngasala B, Björkman A, Mårtensson A, Gil JP. Plasmodium falciparum drug resistance phenotype as assessed by patient antimalarial drug levels and its association with pfmdr1 polymorphisms. Journal of Infectious Diseases 2013 Mar 1;207(5):842-7. DOI: 10.1093/infdis/jis747

10.   Veiga MI, Ferreira PE, Jörnhagen L, Malmberg M, Kone A, Aydin-Schmidt B, Petzold M, Björkman A, Nosten F, Gil JP. Novel polymorphisms in Plasmodium falciparum ABC transporter genes are associated with major ACT antimalarial drug resistance. PLoS One. 2011;6(5):e20212. DOI: 10.1371/journal.pone.0020212


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för virologi
Telefon: 018-672777, 0730575852
Arbetsbeskrivning: Viral metagenomics, next-generation sequencing, molecular biology, coronaviruses, feline infectious peritonitis (FIP), congenital tremor in pigs.
Postadress:
BVF, Virologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala