CV-sida

Maja Malmberg

Maja Malmberg
Min forskning fokuserar på infektionsbiologiska frågeställningar. Att upptäcka mer om vilka virus som finns hos i vår omgivning, hos så väl vilda djur, boskap, husdjur och människor.

Presentation

Min drivkraft handlar om att förstå komplexa sjukdomar som till exempel coronavirussjukdomar hos hund (kennelhosta), katt (feline infektiös peritonit) och människa (COVID-19). Jag är även intresserad av att förstå orsaken till medfödd skak- och fläksjuka hos griskultingar, samt fästingburna sjukdomar och dess roll för nötkreatur och människor i Uganda.

Min forskning använder och utvecklar avancerade molekylära metoder, så kallad sekvensering och bioinformatik. På senare år har jag börjat jobba mer tvärvetenskapligt vilket jag upplever stimulerande och utvecklande.

Undervisning

Jag undervisar veterinärstudenter på virologidelen av kursen"Allmän sjukdomslära" och är kursansvarig och undervisar på doktorandkursen "Molekylär infektionsbiologi".  I Uganda håller jag regelbundet i workshops, t.ex. om metagenomik, bioinformatik och artbestämning av fästingar.

Forskning

Min forskning finansieras av SciLifeLab/KAW national COVID-19 research program project grant (Titel: Sewage as a proxy for SARS-CoV2 prevalence), FORMAS, neurotropic viruses in pigs: the role in congenital disease (2016-00979) och Vetenskapsrådet, interdisciplinary approach addressing tick-borne diseases in Ugandan indigenous cattle (2016-05705).

Jag jobbar i nära samarbete med forskaren och bioinformatiken Dr. Juliette Hayer på SLU Global Bioinformatics Centre. För tillfället är jag involverad i ett flertal olika projekt inof infektionsbiologi, storsklig sekvensering och metod utveckling.

Till exempel:

 • Utvecklandet av metoder för att använda avloppsvatten för sjukdomsövervakning.
 • Utvecklandet av förbättrade metoder för provbearbetning inför storsklig sekvensering.
 • Användandet av storsklig sekvensering inom veterinärmedicin.
  • Identifering och karaterisering av orsaken till skak- och fläksjuka hos svenska griskultingar
  • Förbättrad hälsa hos nötkreatur i Uganda genom ökad förståelse för den mikrobiska sammansättningen i nötkreatur och fästingar.
  • Identifiera nya agens som kan bidra till kennelhost hos hund.
  • Beskriva sammansättningen av mikroorganismer och åsnepingviner i Chile.

Bakgrund

Högre utbildning 

MSc, 2009, Civilingenjör i bioteknik och genomik, Umeå Universitet, Sverige

BSc, 2006, Civilingenjör i bioteknik och genomik, Umeå Universitet, Sverige

 

Forskarutbildning 

Disputerade 2013 inom Medicin vid Karolinska Institutet, Sverige, Titel på doktorsavhandlingen: “The role of molecular markers in emerging artemether-lumefantrine resistant Plasmodium falciparum”, Handledare: José Pedro Gil, Pedro Eduardo Ferreira, Anders Björkman, Andreas Mårtensson.

 

Postdoktjänster

2013-2015, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige

2013, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2013, Nagasaki University, Nagasaki, Japan

Handledning

Huvudhandledare för:

Masterstudent Mikael Peteri Brunbäck (2020)

Masterstudent Linnea Streng Lindström (2017)

Kandidatstudent Simon Larsson (2015) “Molecular characterization of coronavirus in dogs diagnosed with kennel cough”, SLU

 

Biträdande handledare för:

Doktorand Hedvig Stenberg (2017-), SLU

Doktorand Ana Rita Pedrosa (2017-), University of Minho, Portugal

Doktorand Stephen Balinandi (2017-), Makerere University, Uganda

Doktorand Oskar Karlsson (2014-2016), SLU

Publikationer i urval

Balinandi S, Chitimia-Dobler L, Giulio G, Nakayiki T, Kabasa W, Bbira J, Lutwama JJ, Mugisha L, Malmberg MMorphological and molecular identification of ixodid tick species (Acari: Ixodidae) infesting cattle in Uganda. Parasitology Research 13th June 2020.

Stenberg H, Jacobsson M, Malmberg MDetection of Atypical porcine pestivirus in Swedish pigs with congenital tremor type A-II.  BMC Veterinary Research. Jul 2020.

Wille M, Wensman JJ, Larsson S, van Damme R, Theelke A-K, Hayer J, Malmberg M. Evolutionary genetics of canine respiratory coronavirus and recent introduction into Swedish dogs. 20th Mar 2020, Inf. Gene. Evol.

Torresi C, Fiori M, Bertolotti L, Floris M, Colitti B, Giammarioli M, Giudici SD, Oggiano A, Malmberg M, Gian Mario De Mia, Belák S, Granberg F. The evolution of African swine fever virus in Sardinia (1978 to 2014) as revealed by whole genome sequencing and comparative analysis. 2020 Mar 12. Transbound. Emerg. Dis.

Senanayake KS, Söderberg J, Põlajev A, Malmberg M, Karunanayake EH, Tennekoon KH, Samarakoon SR, Bongcam-Rudloff E, Niazi A. The genome of Setaria digitata, a cattle nematode closely related to human filarial parasites. 2020 Feb 1;12(2):3971-3976. Genome Biology and Evolution.

Mwaiswelo R, Ngasala B, Jovel I, Xu W, Larson E, Malmberg M, Gil JP, Premji Z, Mmbando BP, Mårtensson A. Prevalence of and risk factors associated with PCR-determined Plasmodium falciparum positivity on day 3 after initiation of artemether-lumefantrine treatment for uncomplicated malaria in Bagamoyo district, Tanzania. 2019 May;100(5):1179-1186. American Journal of Tropical Medicine & Hygiene.

Balinandi S, Mugisha L, Johnson B, William K, Teddy K, Bakkes DK, Lutwama JJ, Chitimia-Dobler L, Malmberg M. General and local morphological anomalies in Amblyomma lepidum and Rhipicephalus decoloratus (Acari: Ixodidae) infesting cattle in Uganda. Journal of Medical Entomology. 2018 Dec 21. DOI: 10.1093/jme/tjy221

Cárdenas CA, González-Aravena M, Font A, Hestetun JT, Hajdu E, Trefault E, Malmberg M, Bongcam-Rudloff E. High similarity in the microbiota of cold-water sponges of the Genus Mycale from two different geographical areas. PeerJ. 2018 Jun 7;6:e4935. DOI: 10.7717/peerj.4935.

Malmberg M, Rubio-Guerri C, Hayer J, García-Párraga D, Nieto-Pelegrín E, Melero M, Álvaro T, Valls M, Sánchez-Vizcaíno JM, Belák S, Granberg F. Phylogenomic analysis of the complete sequence of a gastroenteritis-associated cetacean adenovirus (bottlenose dolphin adenovirus 1) reveals a high degree of genetic divergence. Infection Genetics and Evolution. 2017 Sep;53:47-55 DOI: 10.1016/j.meegid.2017.05.008

Malmberg M, Ngasala B, Ferreira PE, Larsson E, Jovel I, Hjalmarsson A, Petzold M, Premji Z, Gil JP, Björkman A, Mårtensson A. Temporal trends of molecular markers associated with artemether-lumefantrine tolerance/resistance in Bagamoyo District, Tanzania. Malaria Journal 2013, Mar 18; 12:103. DOI: 10.1186/1475-2875-12-103

Malmberg M, Ferreira PE, Tarning J, Ursing J, Ngasala B, Björkman A, Mårtensson A, Gil JP. Plasmodium falciparum drug resistance phenotype as assessed by patient antimalarial drug levels and its association with pfmdr1 polymorphisms. Journal of Infectious Diseases 2013 Mar 1;207(5):842-7.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för virologi
Telefon: +4618672777, +46730575852
Postadress:
BVF, Virologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala