CV-sida

Malin Barrlund

Malin Barrlund
Försökstekniker vid Röbäcksdalens fältforskningsstation.

Presentation

Min främsta uppgift är att sköta det praktiska vid fältforskningsstationen Röbäcksdalen. Till arbetsuppgifter hör även att sammanställa och rapportera försöksdata till forskare, att planera och utföra försök, mm. Jag är även hemsideansvarig vid institutionen.

Bakgrund

Utbildad Trädgårdsingenjör vid SLU, Alnarp, 1996

Publikationer i urval

Nytt-blad


Kontaktinformation

Försökstekniker vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Röbäcksdalens fältforskningsstation
Telefon: +46907868740, +46768337767
Postadress:
Verkstadsgatan 15A
90432 Umeå
Besöksadress: Verkstadsgatan 15A, Umeå