CV-sida

Malin Barrlund

Malin Barrlund
Jag arbetar som försökstekniker vid Inst för Norrländsk Jordbruksvetenskap. Min främsta uppgift är att sköta det praktiska vid fältforskningsstationen Röbäcksdalen.

Presentation

Till mina arbetsuppgifter hör att skriva rapporter om de officiella sortförsöken i spannmål, gräs och klöver, sammanställa och rapportera försöksdata till forskare, planera och utföra försök mm. Jag är även hemsideansvarig vid institutionen.

Bakgrund

Utbildad Trädgårdsingenjör vid SLU, Alnarp, 1996

Publikationer i urval

Nytt-blad


Kontaktinformation

Försökstekniker vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, gem; Norra försöksdistriktet
Telefon: +46907868740, +46768337767
Postadress:
NJV, norra försöksdistriktet
90432 UMEÅ
Besöksadress: Verkstadsgatan 15, Umeå