CV-sida

Malin Öhlund

Jag heter Malin Öhlund och är veterinär och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diagnostik och stordjur, sektionen för klinisk kemi. Mitt forskningsområde är diabetes hos katt.

Presentation

Jag tog min veterinärexamen år 2000. Sedan 2001 har jag arbetat med klinisk djursjukvård och undervisning av veterinärstudenter främst inom området smådjurskirurgi här på SLU. Jag blev specialist i hundens och kattens sjukdomar år 2005.

Under åren 2005-2006 var jag studierektor vid institutionen för smådjurskirurgi och -medicin. Mellan åren 2006-2011 genomförde jag ett residency i smådjurskirurgi också här på SLU.

Sedan våren 2012 är jag doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diagnostik och stordjur. Mitt forskningsprojekt är Diabetes mellitus hos katt och min huvudhandledare är Bodil Ström Holst.

Forskning

Katter drabbas liksom vi människor av typ 2-diabetes (T2D) i en alltmer ökande omfattning. Ökningen beror på olika livsstilsfaktorer som t.ex. en ökande överviktsproblematik och ett alltmer stillasittande leverne. Dessutom finns det en genetisk benägenhet att drabbas av diabetes hos både katt och människa. Att sjukdomen ökar hos våra katter gör forskning inom området extra viktig.

Vi arbetar bland annat med att försöka ta reda på varför katter drabbas av diabetes och vilka de olika riskfaktorerna är. Katten är dessutom ett mycket bra modelldjur för människan när det gäller forskning inom området T2D, eftersom de drabbas av samma typ av diabetes, delar vår miljö, äter en liknande diet med alltmer kolhydrater, och dessutom drabbas av en spontant uppkommen sjukdom (i jämförelse med exempelvis laboratoriedjur).

I mitt doktorandprojekt ingår följande delstudier:

  1. Epidemiologisk undersökning av förekomsten av diabetes hos katt i Sverige baserat på data från Agrias databas i ett samarbete med professor Agneta Egenvall. Vi har undersökt förekomsten av diabetes hos katt i Sverige, och identifierat riskfaktorer för att utveckla sjukdomen (t ex ras, ålder, kön mm).
  2. Enkätstudie där vi undersökt vilka miljöriskfaktorer som har ett samband med diabetes hos katt.
  3. Tvärsnittsstudie med fokus på om de riskfaktorer som finns för diabetes hos katt samtidigt är riskfaktorer för övervikt.
  4. Klinisk studie med fokus på diabetes och en möjlig ärftlig ämnesomsättningsrubbning hos katter av rasen Burma. Burmor har visats vara predisponerade för att drabbas av diabetes jämfört med andra kattraser.
  5. Molekylärgenetisk studie där vi underöker genuttrycket i bukspottkörtelns insulinproducerande betaceller.

Publikationer i urval

M Öhlund, A Egenvall, T Fall, H Hansson-Hamlin, H Röcklinsberg, and BS Holst (2016). “Environmental Risk Factors for Diabetes Mellitus in Cats”. Journal of Veterinary Internal Medicine, Dec 1, doi: 10.1111/jvim.14618.

M Öhlund, T Fall, B Ström Holst, H Hansson-Hamlin, B Bonnett, and A Egenvall (2015): “Incidence of Diabetes Mellitus in Insured Swedish Cats in Relation to Age, Breed and Sex”. Journal of Veterinary Internal Medicine 29:5, 1342–1347. DOI: 10.1111/jvim.13584.

B Ström Holst, E Axnér, M Öhlund, L Möller, and A Egenvall (2015): “Dystocia in the cat evaluated using an insurance database”. Journal of Feline Medicine and Surgery, e-pub ahead of print. DOI:10.1177/1098612X15600482.

M Öhlund, P Franzén, G Andersson, B Ström Holst, and J Lau (2014): "Laser Microdissection of Pancreatic Islets Allows for Quantitative Real-Time PCR Detection of Islet-Specific Gene Expression in Healthy and Diabetic Cats”. Journal of Gastroenterology, Pancreatology & Liver Disorders 1:4, 1-9. DOI: http://dx.doi.org/10.15226/2374-815X/1/4/00121.

M Öhlund, O Höglund, U Olsson, and A-S Lagerstedt (2011): "Laparoscopic Ovariectomy in Dogs: a Comparison of the LigaSure and the SonoSurg Systems". Journal of Small Animal Practice 52:6, 290-294. DOI:10.1111/j.1748-5827.2011.01060.x.

O Höglund, K Olsson, R Hagman, M Öhlund, U Olsson, and A-S Lagerstedt (2011): "Comparison of haemodynamic changes during two surgical methods for neutering of female dogs". Research in Veterinary Science 91:1, 159-163. DOI:10.1016/j.rvsc.2010.08.013.

Jonsson H and Öhlund M (2003): "The prevalence of antibodies to bovine leukeumia virus and bovine Herpes virus 1 in dairy cattle in Cuba". International Office, Swedish University of Agricultural Sciences.

Länkar

Läs mer om projektet Kattdiabetes.

Gå gärna med i Facebook-gruppen Kattdiabetes om du är intresserad av min forskning!

Videoklipp från mitt deltagande i SVT:s Gomorron Sverige finns här och här

Länk till pressmeddelande om torrfoder och diabetesrisk finns här.


Kontaktinformation