CV-sida

Marcus Michelangeli

Marcus Michelangeli
Jag är Marie Skłodowska-Curie Research Fellow i forskargruppen Aquatic Ecology vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, Sverige. Min forskning integrerar teori och teknik från beteendeekologi, rörelseekologi och ekotoxikologi för att undersöka hur miljöförändringar orsakade av människan påverkar uppkomsten och funktionen av vilda djurs beteende och socialitet.

Forskning

Mitt forskningsprogram "AquaDrugs" vid SLU utnyttjar de senaste experimentella verktygen för att identifiera om och hur nya kemiska föroreningar i miljön orsakar beteendeförändringar hos vilda djur som leder till ekosystempåverkan av högre ordning. I laboratoriet använder jag till exempel system för artificiell intelligens för att beskriva hur kemiska föroreningar påverkar individuella och kollektiva beteenden hos fisk. På fältet använder jag fjärrövervakningssystem för undervattensdjur (t.ex. akustisk telemetri) och implantat för riktad exponering för att spåra flera fiskarter och avgöra hur exponering för blandningar av föroreningar påverkar ekologiska interaktioner. 

För mer information om min forskning och finansierade program, se min personliga webbplats

 

Länkar

https://www.marcusmichelangeli.com/