CV-sida

Maria Andersson

Maria Andersson

Presentation

Jag heter Maria Andersson och är lektor i etologi, djurens beteende. Jag är biolog i grunden och gjorde min grundutbildning på Linköpings Universitet. Mitt mastersexjobb gjorde jag däremot på SLU med Pelle Jensen som handledare, och sedan dess är det SLU som gäller för mig. Jag har precis avslutat en period av tjänstledighet, och har under tre år jobbat som barn, utbildning och kulturchef i Gullspångs kommun. Det var tre värdefulla år som har gett mig massor av erfarenhet av ledningsfrågor, arbetsrätt och konflikthantering. Jag ångrar inte en sekund.

Nu är jag dock tillbaka där jag känner mig som mest hemma. På SLU med studenter, exjobbare och doktorander.

Undervisning

Jag undervisar en stor del av min arbetstid, både på kandidat och masternivå. De kurser jag är mest inblandad i är Etologi och antrozoologi 2 i årskurs 3 på Etologi och djurskyddsprogrammet och Animal Science – a scientific approach, den första kursen på Masterprogrammet i Animal Science.

Forskning

När det gäller forskning vill jag beskriva två projekt som vi kommer att jobba hårt för att få pengar till. Det första handlar om Djurparker och Lärande, och är ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med Anne Algers på Göteborgs Universitet. Vi ska undersöka hur väl djurparker uppfyller artskyddsförordning och djurskyddsförordning när det gäller att utbilda allmänhet, och hur det kan förbättras.

Det andra projektet handlar om katter och människor, och deras välfärd. Vi ska undersöka hur katter och människor interagerar på kattcafé, och likaså studera hur både människor och katter påverkas av den miljön. Kattcaféer startade i Japan 2004, med syftet att ge människor en möjlighet till att skapa goda relationer med katter, men också för att minska stress och påfrestning.

Jag brinner för ämnet Antrozoologi där vi studerar både människor och djur, och funderar över våra relationer och förväntningar på varandra. Där kommer jag vilja forska mer i framtiden!

Handledning

Jag handleder både kandidatexjobb och masterexjobb och det är något av det viktigaste i det här jobbet, att få stötta och motivera studenter på deras väg mot ett viktigt yrkesliv.

Just nu är jag handledare åt Sofia Wilhelmsson i hennes doktorandprojekt som handlar om lastning och avlastning av grisar och fokus både är grisarnas och transportörernas välfärd.