CV-sida

Maria Capandegui Widén

Maria Capandegui Widén
Jag arbetar med SLU:s varumärke – till 50% som projektledare för varumärkessatsningen Bilden av SLU och resterande 50% som artdirector med SLU:s övergripande visuella identitet.

Presentation

Varumärkesperspektivet är centralt i mitt arbete vid SLU. På enheten för varumärke och kommunikationsplattformar ansvarar vi bland annat för SLU:s visuella identitet och koordinerar användningen av varumärket SLU. Syftet är att stärka SLU:s varumärke med enhetliga och sammanhållande tillämpningar. Vi producerar även ett urval informationsmaterial på ett övergripande plan. Exempelvis grafisk profil och material kring SLU:s 40-års jubileum, akademiska högtider och studentrekryteringen.

Jag är även en av två projketledare för SLU:s större varumärkessatsning, Bilden av SLU. Det är ett femårigt projekt som ytterligare ska stärka förtroendet för och kännedomen om vårt universitet. Projektet drivs av kommunikationsavdelningen på uppdrag av rektor. Satsningen handlar om utveckling av varumärket både på ett strategiskt och praktiskt plan, från exempelvis varumärkesarkitektur och budskapsplattformar till fasadskyltning och utställningsmaterial för utlåning.

Undervisning

  • Varumärkeskommunikation bland annat för doktorander, studenter och chefer
  • InDesign, grafisk formgivning och bildhantering

Bakgrund

  • Praktisk projektledning, Wenell Managent 
  • Diverse designutbildningar på Berghs School of Communication
  • Fil. kand. grafisk design – inrikt förpackningsdesign, Högskolan Dalarna 

Arbetade inledningsvis med grafisk formgivning av trycksaker, utställningar, profilprodukter, webbplatser, skyltar och allt annat som går att formge. I takt med att produktionen ökade blev mitt fokus mer på att hålla ihop den visuella kommunikationen i form av grafiska profiler och riktilinjer, utbildningar och även som ansvarig för SLU:s tidigare grafiska studio. Idag är jag projektledare för Bilden av SLU med sikte på att stärka varumärket SLU på ett långsiktigt och övergripande plan.

Relaterade sidor: