CV-sida

Maria Capandegui Widén

Maria Capandegui Widén
Jag arbetar som varumärkesstrateg, artdirector och projektledare på SLU:s kommunikationsavdelning.

Presentation

Varumärkesperspektivet är centralt i mitt arbete vid SLU. På enheten för varumärke och kommunikationsplattformar ansvarar jag bland annat för SLU:s varumärkesplattform och visuella identitet. Tillsammans med mina kollegor på enheten koordinerar vi och stöttar användningen av varumärket SLU. Syftet är att stärka SLU:s varumärke med enhetliga och sammanhållande tillämpningar. På enheten har vi även en strategisk varumärkesgrupp där jag leder det långsiktiga arbetet kring mätningar, riktlinjer och egna utvecklingsprojekt.

Undervisning

  • Varumärkes- och visuell kommunikation bland annat för doktorander, studenter och chefer.

Bakgrund

  • Praktisk projektledning, Wenell Managent 
  • Diverse designutbildningar på Berghs School of Communication
  • Fil. kand. grafisk design – inrikt förpackningsdesign, Högskolan Dalarna 

Arbetade inledningsvis med grafisk formgivning av trycksaker, utställningar, profilprodukter, webbplatser, skyltar och allt annat som går att formge. I takt med att produktionen ökade blev mitt fokus mer på att hålla ihop den visuella kommunikationen i form av grafiska profiler och riktilinjer, utbildningar och även som ansvarig för SLU:s tidigare grafiska studio.

2016–2020 var jag en av två projektledare för en större varumärkessatsning, Bilden av SLU, på uppdrag av rektor. Satsningen handlade om utveckling av varumärket både på ett strategiskt och praktiskt plan, från exempelvis varumärkesarkitektur och budskapsplattformar till fasadskyltning och utställningsmaterial för utlåning. Idag är det en viktig grund för det fortsatta varumärkesarbetet där min roll främst är som varumärkesstrateg.

Relaterade sidor: