CV-sida

Maria Grudén

Maria Grudén

Presentation

Jag har en master i biologi och hortonomexamen från SLU i Alnarp år 2013. Efter utbildningen har jag arbetat på SLU i ett antal olika roller som bland annat laboratorieassistent, forskningsassistent och forskningsingenjör och har utifrån detta skaffat en bred kompetens när det gäller arbete i forskningsprojekt inom agrar- och hortikulturell växtodling såväl som inom mikrobiologi. Jag har dessutom lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor och laboratoriesäkerhetsfrågor. I min nuvarande roll som laboratorietekniker är jag främst involverad i olika forskningsprojekt inom växtodling, med både interna och externa uppdragsgivare, undervisning inom trädgårdsingenjörsprogrammet samt arbete med administration kopplat till arbetsmiljöfrågor.

Undervisning

Deltar i undervisning främst på kandidatnivå inom trädgårdsingenjörsprogrammet. Handledning av studenter på kandidat- och masternivå i lab.

Bakgrund

  • BSc i biologi, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, 2011
  • MSc i Biologi och Hortonomexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, 2013

Handledning

Handledning i laboratoriearbete på kandidat- och masternivå.


Kontaktinformation

Försökstekniker tjl vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-415222
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, Alnarp

Publikationslista: