CV-sida

Maria Grudén

Maria Grudén

Bakgrund

  • BSc i biologi, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, 2011
  • MSc i Biologi och Hortonomexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, 2013

Kontaktinformation

Institutionssamordnare vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-415222
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, Alnarp

Publikationslista: