CV-sida

Maria Hellström

Maria Hellström
Doktorand på institutionen för Biosystem och Teknologi i ämnesområdet Hortikulturell mikrobiologi.

Presentation

Forskar om hur biologiska preparat i samband med olika ljusbehandlingar kan hindra etableringen och/eller kan minska angreppen av gråmögel och mjöldagg hos växthusodlade tomater. Detta är ett SLF-finanserat projekt.  

Undervisning

Har under läsperiod 3 varit en del av undervisningsteamet för masterkursen BI1310 Microbial Horticulture, 15 hp, 2020, 2022 och 2023. Ansvaret omfattade förberedelser och ledande av studentlaborationer under kursens gång.

Ledde en eftermiddagsworkshop för ungdomar från Future Farmers of America om hur man sticklingsförökar prydnadsväxter vid 2017 NYS FFA COLT Conference, Cornell University, Ithaca, New York.

Forskning

SLF-ljusprojekt; Integrerad bekämpning i nytt ljus

Bakgrund

  • Hortonomexamen, Alnarp 2019
  • MSc i Trädgårdsvetenskap, SLU, Alnarp 2019
    • Var på utbyte i ett år på CALS, Cornell University, Ithaca, New York. 
  • BSc i Trädgårdsvetenskap, SLU, Alnarp 2018

Kontaktinformation

Doktorand vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640415152, +46722088179
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: