CV-sida

Maria Hellström

Maria Hellström
Doktorand på BT i ämnesområdet Hortikulturell mikrobiologi

Presentation

Forskar om hur biologiska preparat i samband med olika ljusbehandlingar kan hindra etableringen och/eller kan minska angreppen av gråmögel och mjöldagg hos växthusodlade tomater. Detta är ett SLF-finanserat projekt.  

Undervisning

Har under läsperiod 3 varit en del av undervisningsteamet för masterkursen BI1310 Microbial Horticulture, 15 hp, 2020. Ansvaret omfattade förberedelser och ledande av studentlaborationer under kursens gång.

Forskning

SLF-ljusprojekt; Integrerad bekämpning i nytt ljus

Bakgrund

  • Hortonomexamen, Alnarp 2019
  • MSc i Trädgårdsvetenskap, SLU, Alnarp 2019
  • BSc i Trädgårdsvetenskap, SLU, Alnarp 2018

Publikationer i urval

Hellström, Maria, 2017. The use of cryoprotectants in unrooted cuttings of Pelargonium zonale, in order to increase their life expectancy. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Department of Biosystems and Technology (from 130101); https://stud.epsilon.slu.se/13082/

Länkar


Publikationslista: