CV-sida

Maria Johansson

Maria Johansson
Forskare i skogliga landsbygdsstudier med fokus på människor, arbete och makt.

Presentation

Mitt övergripande forskningsintresse rör makt, inkludering och organisation. Mer specifikt undersökte jag i min doktorsavhandling hur förståelser av kön och andra maktordningar hänger samman med hur (skogliga) mansdominerade (arbets)organisationer gör jämställdhet och vilka konsekvenser det i sin tur får för möjligheter till förändring.

Efter disputationen i Juni 2020 började som forskare vid institutionen för skogslig resurshushållning.

Bakgrund

Jag har min grundutbildning i bland annat genusvetenskap och pedagogik från Umeå Universitet och har min doktorsexamen inom arbetsvetenskap/genus och teknik från Luleå tekniskt universitet. 

Publikationer i urval

Doktorsavhandling

Johansson. M  (2020) Business as Usual? : Doing gender equality in Swedish forestry work organisations (diva-portal.org)

 


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig resursanalys
Telefon: +46907868328
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för resursanalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: