CV-sida

Maria Knutson Wedel

Maria Knutson Wedel
Från halvårsskiftet 2019 innehar jag uppdraget som rektor vid SLU.

Presentation

Vårt universitet spelar en viktig roll för att nå ett hållbart samhälle. Hos oss finns forskning och utbildning som berör många av FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, inte minst komplexitet och målkonflikter dem emellan. Med vår historia har vi stor erfarenhet av nära samverkan med omgivande samhälle. Vi kan som universitet bidra till lösningar på de globala utmaningarna, såsom samhällets livsmedelsförsörjning, energiförsörjning och välfärd för både människor och djur. Och vi är aldrig långt borta, var man än bor i Sverige!

Min väg till SLU

Jag läste till civilingenjör i teknisk fysik på Chalmers tekniska högskola, men det var inte en spikrak väg till universitetet från förortens miljonprogram. Ett roligt examensarbete på fysikinstitutionen med ABB Switchgear ledde sedan till ett doktorandprojekt med Sandvik Hard Materials. Den gemensamma nämnaren var transmissionselektronmikroskopi och hur mikrostrukturen styr materialets egenskaper.

Efter doktorsexamen 1996 fick jag en tjänst som forskarassistent på institutionen för metalliska material. Jag forskade på nya material och undervisade i materialteknik och ingenjörsmetodik där mitt miljöintresse kom till nytta i gästföreläsningar såväl som i egna kurser.

Utöver forskning och undervisning har jag engagerat mig i internationalisering, integration av hållbarhet och ledarskap. Från år 2000 var jag med och utvecklade en ny modell för ingenjörsutbildning i ett initiativ (CDIO) med MIT, Linköping och KTH. Som Global Theme Leader i ett nätverk som växte snabbt, såg jag vikten av internationell uppkoppling och erfarenhetsutbyte för att nå hög kvalitet på ett lärosäte.

Från 2007 var jag programansvarig för ett internationellt mastersprogram i materialteknik och från 2010 programansvarig för ett internationellt utbytesprogram i ledarskap samarbete med företag. 2006 gick jag in i ett projekt för att coacha programansvariga och lärare i att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningen (ESD), och från 2009 även forskningen i det nya Styrkeområde produktion.

2008-2010 ingick jag i Chalmers utskott för pedagogisk kompetensutveckling och 2011 fick jag en helt ny roll: Pedul (pedagogisk utvecklingsledare). Samma år utsågs jag till vice föreståndare på Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV).

2012 utsågs jag till vicerektor med ansvar för utbildning vilket på Chalmers betyder ansvar för utbildningarna, områdes- och programansvariga, studenternas arbetsmiljö och budget, men också, i dialog med linjeorganisationen, ansvar för lokaler, IT, internationalisering och studentstöd m.m. I arbetet har jag haft god nytta av de nio lärosätesutvärderingar jag gjort för norska, danska och isländska myndigheter de senaste åren.

Undervisning

Jag har varit examinator för en stor grundkurs årligen från 1996 fram till 2017. Utöver det oftast en kurs på mastersnivå samt gästföreläsningar, projekthandledning och vid behov nya doktorandkurser.

Sedan 1988 har jag undervisat brett inom materialfysik, till exempel materialteknik, fysik, elektronmikroskopi, fastransformationer, deformationsmekanismer, ingenjörsmetodik, miljöanpassad produktutveckling eller gästföreläst på tema ”Material och hållbar utveckling”.

Forskning

Min forskning har handlat om elektronmikroskopi av konstruktionsmaterial för korrelation av mekaniska egenskaper och mikrostruktur eller elektrondiffraktion av utskiljningar. Det har varit keramer (Si3N4), aluminium, stål, lätta material eller intermetaller (TiAl, FeAl, MoSi2, Ti) samt pulvermetallurgi (mekanisk legering). Det har också varit mikrovågsteknik för återvinning av elektronikskrot.

Pedagogisk utveckling och integration av hållbar utveckling har varit en relativt stor del av arbetet.

Bakgrund

Utbildningar och anställningar vid universitet

Rektor för SLU, 2019-06-15

Vicerektor grundutbildning, Chalmers tekniska högskola, 2012-2019

Inst. för material och tillverkningsteknik, Chalmers

 • Biträdande professor, 2008-
 • Docent/Universitetslektor, 1999-2008
 • Forskarassistent, 50 % forskning, 1996-1999

Fysikinstitutionen, Chalmers tekniska högskola

 • Tekn dr fysik “The Microstructure of Oxide Additive Silicon Nitride Ceramics”, 1996
 • Civilingenjör, Teknisk fysik, 1988

Schillerska gymnasiet, Göteborg, Naturvetenskaplig linje, 1983

Interna uppdrag på Chalmers (avslutade)

 • Vice föreståndare Göteborgs miljövetenskapliga centrum
 • Pedagogisk utvecklingsledare
 • Director of Masters’ Programme, Materials Engineering                 
 • Programme director UNITECH, internationellt ledarskapsprogram
 • Hållbarhetscoach: ESD-projektet, Styrkeområde produktion
 • Ledamot:  Programråd (Maskinteknik, Teknisk design), Chalmers Fakultetsråd, Chalmers utskott för pedagogik och kompetensutveckling                  
 • Konferensorganisatör (urval): Chalmers postgrad Materials, UNITECH GA, CDIO
 • Inspector, Chalmers Studentkår      


Externa uppdrag och engagemang (kursivt aktiva uppdrag)

 • Styrelseledamot: Universeum Science Centre, Chalmers Professional Education, ProViking forskarskola (SSF), Stiftelsen för Sigrid Rudebecks Gymnasium
 • Ledamot Tillträdesrådet (UHR)         
 • Utvärderare av lärosätens kvalitetsarbete och utbildningar: Norge, Danmark, Island, USA          
 • Grupp för utredning om betyg i högre utbildning (SUHF)
 • Global theme-leader Learning & Assessment, CDIO
 • Sakkunnig i ärenden om befordran och anställning (professurer): KTH, Luleå, Stavanger
 • Opponent 3 ggr (Norge, Sverige), betygskommitté 19 ggr
 • Bedömare ansökningar: KK-Stiftelsen, Vinnova
 • Reviewer: JMatSciEng, JALCOM, Minerals Engineering m.fl.      
 • Inbjuden talare/keynote:                   
  - Internationella konferenser: Materials Education Symposia Cambridge, SEFI, European Convention of Engineering Deans (ECED), ”Materials for Cleaner Technologies”
  - Nationellt: UHR, UKÄ, riksdagsutskott
  - Lärosätens internkonferenser (NTNU, Twente, Linköping, Borås)

Utmärkelser

Chalmers pedagogiska pris, 2009

Jacob Wallenbergs pris; Svensk materialforskning, 2007

Knut och Alice Wallenbergs stipendium för unga kvinnliga forskare, 1998-99

Chalmers Materialcentrums pris för bästa licentiatuppsats, 1991

Handledning

Jag har varit huvudhandledare eller examinator för fyra doktorander och drygt 25 examensarbetare.

Publikationer i urval

Bokkapitel

 • K. Edström, D. Soderholm and M. Knutson Wedel “Teaching and Learning”, In “Rethinking Engineering Education, the CDIO approach” eds. E. Crawley, J. Malmqvist, D. Brodeur, S. Östlund,  (Springer Science, New York, 2007) pp. 130-151

Rapport

 • H Adolfsson, U. Dalnäs, L. Gerén, M. Hellström, K. Kjellgren, M. Knutson Wedel, K. Noori och F. Oldsjö ”Betyg i högre utbildning”, ed. Linda Gerén, ISBN 978-91-979437-9-6, SUHF, 2016

Vetenskapliga artiklar samt konferensartiklar inom ingenjörsutbildning

 • E.M. Knutson-Wedel, L.K.L. Falk, H. Björklund and T. Ekström, "Si3N4 Ceramics Formed by HIP using Different Oxide Additions - Relation between Microstructure and Properties", J. Mater. Sci., 26 (1991) pp. 5575-5584
 • H. Skoglund, M. Knutson-Wedel and B.Karlsson, “Processing of fine-grained mechanically alloyed FeAl”, Intermetallics 12 (2004) pp. 977-983
 • K. Ryttberg, M. Knutson Wedel and L. Nyborg, “Electron microscopy of white-etching band generated by high-velocity parting-off of 100CrMn6 steel”, Mat Sci Eng A  Volume 480, Iss 1-2 (2008) pp. 489-495
 • K. Ryttberg, M. Knutson Wedel, V. Recina, P. Dahlman and L. Nyborg, “The effect of cold ring rolling on the evolution of microstructure and texture in 100Cr6 steel”, Mat Sci Eng A  Volume 527, Iss 9, 2010, pp 2431-2436
 • M Andersson, M Knutson Wedel, C Forsgren and J. Christéen, “Microwave assisted pyrolysis of residual fractions of waste electrical and electronics equipment” Minerals Eng. 29 2012 pp. 105–111
 • L.K. Berg, J. Gjonnes, V. Hansen, X.Z. Li, M. Knutson-Wedel, G. Waterloo D. Schryvers and L.R. Wallenberg, “GP-zones in Al-Zn-Mg alloys and their role in artificial aging”, Acta Mat 49 (2001), pp. 3443-3451
 • M. Knutson Wedel, J. Malmqvist, M. Svanström and M. Arehag, ”Implementing engineering education for environmental sustainability into CDIO programs” Proceedings of 4th Annual CDIO Conference, Hogeschool Gent, Gent, Belgium June 16-19 2008  (www.cdio.org)
 • M. Knutson Wedel, “Activating deep approach to learning in large classes through quizzes”, Proceedings of the 7th International CDIO Conference, Technical University of Denmark, Copenhagen, June 20 - 23, 2011 (www.cdio.org)

Se även:  Maria Knutson Wedel Google Scholar


Kontaktinformation

Rektor vid SLU
Telefon: +4618671060
Postadress:
Rektor, Box 7070
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala