CV-sida

Maria Löfgren

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar kring användandet av in vitro modeller för att studera inflammatoriska sjukdomar hos hästar. Osteoartrit är en vanlig orsak till hälta hos hästar. Studier av sjukdomsförloppet vid osteoartrit är viktiga för att diagnostisera och behandla sjukdomen. Användandet av in vitro modeller är av stor betydelse för att öka kunskapen om vad som sker i leden vid osteoartrit. I min doktorsavhandling har brosk under utveckling samt en in vitro modell baserad på explant från brosk studerats för att öka kunskapen om sjukdomsförloppet. Metoder såsom immunohistokemi, proteomik samt microarray användes för att studera inflammation, extracellulär matrix samt kondrocyternas fenotyp. Resultaten i avhandlingen bidrar till ökad kunskap om kondrocyter och dess omgivande matrix samt hur dessa påverkas av inflammationen under sjukdomsförloppet vid osteoartrit. Fortsatta studier in vitro kommer att öka kunskapen ytterligare. Resultaten som fås i studier in vitro används för vidare studier av vävnad från halta hästar. Ett exempel på detta är analyser av innehållet i ledvätska från halta hästar.

In vitro modeller har även ett viktigt användningsområde i utvärderingen av behandlingars effekt. Medicintekniska produkter såsom autologt konditionerat serum (ACS, även kallat IRAP) och platelet rich plasma (PRP) är exempel på behandlingar där kunskap om exakt innehåll samt effekt saknas. I ett pilotprojekt finansierat av Svelands Stiftelse och Djurskyddsföreningen studeras denna behandling in vitro. I ett pågående projekt (Medicintekniska produkter - innehåll och effekt på ledinflammation, 2017-2019) finansierat av Stiftelsen Hästforskning studeras innehållet i ACS och PRP samt dess effekter in vitro.

I min framtida forskning hoppas jag kunna utöka användandet av vävnads explant som in vitro modeller för att även studera luftvägssjukdomar samt läkemedelsmetabolism.

 

Bakgrund

Filosofie Doktorsexamen, SLU, Uppsala

Masterexamen i Tillämpad bioteknik, Uppsala Universitet

Kandidatexamen Bioteknologiprogrammet, SLU, Uppsala

 

Publikationer i urval

Doktorsavhandling: Chondrocyte and extracellular matrix alterations in equine cartilage during development and inflammation. SLU, Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880; 2016:16, ISBN 978-91-576-8534-6, eISBN 978-91-576-8535-3

Time-dependent changes in gene expression induced in vitro by interleukin-1β in equine articular cartilage. Löfgren M, Svala E, Lindahl A, Skiöldebrand E, Ekman S.Res Vet Sci. 2018. 118:466-76, 2018.

An inflammatory equine model demonstrates dynamic changes of immune response and cartilage matrix molecule degradation in vitro. Svala E, Löfgren M, Sihlbom C, Rüetschi U, Lindahl A, Ekman S, Skiöldebrand E. Connect Tissue Res. 56(4):315-25, 2015.

Cell and matrix modulation in prenatal and postnatal equine growth cartilage, zones of Ranvier and articular cartilage. Löfgren M, Ekman S, Svala E, Lindahl A, Ley C, Skiöldebrand E. J Anat. 225(5):548-68, 2014.

The genes of all seven CYP3A isoenzymes identified in the equine genome are expressed in the airways of horses. Tydén E, Löfgren M, Hakhverdyan M, Tjälve H, Larsson P. J Vet Pharmacol Ther. 36(4):370-5, 2013.

Differential gene expression of CYP3A isoforms in equine liver and intestines. Tydén E, Löfgren M, Pegolo S, Capolongo F, Tjälve H, Larsson P. J Vet Pharmacol Ther. 35(6):588-95, 2012.


Kontaktinformation