CV-sida

Maria Vilain Rørvang

Maria Vilain Rörvang
Forskare vid Institutionen för Biosystem och teknologi, animaliegruppen.

Presentation

Jag är agrobiolog, PhD i husdjurvetenskap och arbetar främst med frågor som rör djurhållning, beteende och skydd. Min forskningsfokus är kring optimering av djurens inhysningssystem och närmiljö genom nya innovative metoder. Jag har min bas på SLUs campus Alnarp.
Jag är medlem av flera olika internationella föreningar inom mitt forskningsområde, och jobbar också tillsammans med olika företag.
Jag har ett stort naturintresse och ägnar mycket av min fritid på vandring.

Forskning

Jag är engagerad i olika forskningsprojekt som rör inhysning och skötsel av lantbrukets djur inklusive gris, ko, fjäderfä och häst. Min utgångspunkt är att studera djurens interaktioner med djurhållningssystemen så att de kan anpassas till djurens beteende och motivationer samtidigt som människan och miljö finns med i ett hållbart perspektiv. På detta viset kombineras effektivitet, lönsamhet och djurvälfärd.

Exempel på projekt:

Samverkan

Twitter handle: @MariaRorvang

 

Bakgrund

 • Bachelor i Biologi (Animalie fysiologi och beteende)
 • Master i Agrobiolog (Animalie Fysiologi och beteende)
 • PhD i husdjurvetenskap

Publikationer i urval

Highlights: a) Understanding the cognitive capacities of cattle is central when designing husbandry environments and developing handling regimes. In this chapter, we outline the current knowledge on cattle learning and cognition, with special emphasis on their socio-cognitive capacities.
b) By using their cognitive capacities in the conceptualisation of handling regimes, we may further ensure a safer work environment for handlers whilst at the same time safeguard the welfare of the animals.

 • Rørvang, M. V., Nielsen, T. B., Christensen, J. W., 2020. Horses Failed to Learn from Humans by Observation. Animals, 10(2), 221. Link: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/221

  Highlights a) This study seeks to investigate if horses can learn to solve an instrumental task of opening a box, by observing human demonstration. We control for social transmission mechanisms, which require lower cognitive complexity than actual social learning.
  b) Horses watching the full and partial demonstrations were not more successful in solving the task than horses receiving no human demonstration. Horses that were unsuccessful showed more human- and box-oriented behavior than successful horses, which can indicate motivation to solve the task and/or frustration from being unable to solve the task. Our study suggest that the horses did not benefit from human demonstration of how to open a box to find food.

 • Rørvang, M. V., Nielsen, B. L., McLean, A. N., 2020. Sensory Abilities of Horses and Their Importance for Equitation Science. Frontiers in Veterinary Science, 7:633. Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00633/full

  Highlights: a) Horses and humans share the five most common sensory modalities, however, their ranges and capacities differ, so that horses are unlikely to perceive their surroundings in a similar manner to humans.
  b) This review aims to provide an overview of the current knowledge on the sensory abilities of horses. The information is discussed within an evolutionary context and also includes a practical perspective, outlining potential ways to mitigate risks of injuries and enhance positive horse-human interactions.
  Media: see the interview with Andrew McLean in the FB group: “Coffee with horse lovers”, and a written interview in the Danish horse magazine “Ridehesten” in the dec 2020 volume.

 • Christensen, J. W., Munk, R., Hawson, L., Palme, R., Larsen, T., Egenvall, A., König von Borstel, U. U., Rørvang, M. V., 2020. Rider effects on (and relationship between) horses' conflict behaviour, rein tension, physiological measures and rideability scores. Applied Animal Behaviour Science, 234: 105184. Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159120302720

  Highlights: a) Professional riders did not agree on rideability scores for dressage horses, b) Horses displaying more conflict behaviour received lower scores, c) Riders significantly affected rein tension, horse heart rates and cortisol levels and d) Rideability scores are probably not a reliable trait for sports horse evaluations.


Publikationslista: