CV-sida

Maria Westerholm

Maria Westerholm
Forskare inom biogasens mikrobiologi på institutionen för Molekylära vetenskaper.

Presentation

Min drivkraft är att finna mikrobiella lösningar kombinerat med tekniska innovationer för att öka och stabilisera produktion av biogas. Mitt fokus har under många år varit att undersöka och länka reaktorparametrars inverkar på processens mikrobiologi, stabilitet och produktivitet. Jag har en expertis inom strikt anaerob odling med speciellt fokus på syranedbryning vid höga ammoniaknivåer och som medlem i SLUs biogasgrupp AMB (Anaerobic Microbiology and Biotechnology team) arbetar jag ständigt nära aktörer inom både biogasbranschen och forskningsinstitut samt med andra svenska och internationella forskargrupper.

Jag disputerade 2012 på Inst för Mikrobiologi på SLU med avhandlingen “Biogas production through the syntrophic acetate-oxidising pathway – characterisation and detection of syntrophic acetate-oxidising bacteria”. Jag har sen dess arbetat som biogasforskare på SLU med undantag för 2015 då jag gjorde en postdoc inom biogas på universitetet KU Leuven i Belgien.

Undervisning

Biogas - processer, mikrobiologi och dess roll i det hållbara samhället; energimetabolism, mikrobiologi

Forskning

Bidrag erhållna i konkurrens:

Huvudsökande

Novo Nordisk Foundation ascending investigator 2023 - Research within Industrial Biotechnology and Environmental Biotechnology. "Pinpoint syntrophic requirements to optimize biomethane production systems" Grant No 0081830. Projektledare.

European Research Council (ERC) Starting Grant 2020. ”Deciphering the network of microbial, environmental and physical factors underlying aggregation and enhanced performance in syntrophic microorganism communities” Grant No 948138. Projektledare.

Familjens Kamprads stiftelse. “Unikt reaktorkoncept för ökad biogasproduktion från lignocellulosa” Grant No 20200126. 

Vetenskapsrådet 2019 Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. “Promote syntrophic flocculation for optimization of microbial processes”, diarienummer 2019-03846. Projektledare.

Formas 2018. Forksningsprojekt till forskare tidigt i karriären. “Improved biogas production by promoting syntrophic propionate oxidation”, diarienummer 2018-00928. Projektledare.

Medverkande

Marie Curie MSCA Doctoral Network 2022. “Development of high-performance biogas systems for increased bioplastics degradation” Koordinator KU Leuven. diarienummer 101120427. 

Formas 2018, forksningsprojekt, diarienummer 2018-01341. Medverkande.

Pris
2019
Benzeliusbelöning inom den teknisk-ekonomiska klassen av Kungliga vetenskaps-Societeten i Uppsala. “För utmärkande forskning inom syntrofa anaeroba mikroorganismer”

Samverkan

2020-2023 vikariat samverkanslektorat inom bioenergi

Handledning

Handledare 3 doktorander, bihandlerade 3 doktorander, Molekylära vetenskaper, SLU

Handledning av 7 st exjobb- eller kandidatarbeten

Publikationer i urval

Jag har publicerat 35 peer-reviewed artiklar i internationella tidskrifter, 2 reviews och 2 bokkapitel med totalt över 1750 citeringar (exklusive egna citeringar), vilket har genererat ett H-index på 25. Se nedan för länkar till publicerade artiklar.

 

Länkar

https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/forskning/biogasprocessens-mikrobiologi/

Genom att utveckla nya mikrobiella odlingssystem med tekniska innovationer vill vi hitta metoder för bättre mikrobiellt sammarbete med målet att förbättra och stabilisera biogassystem (finansierat av ERC). Följ vårt arbete på: 

https://www.slu.se/en/departments/molecular-sciences/research-groups/microbial_biotechnology/project-synag/

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Mikrobiell bioteknologi
Telefon: +46702035946
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala

Publikationslista: