CV-sida

Maria Westerholm

Maria Westerholm
Forskare inom biogasens mikrobiologi på institutionen för Molekylära vetenskaper.

Presentation

Min drivkraft är att finna mikrobiella lösningar kombinerat med tekniska innovationer för att öka och stabilisera produktion av biogas. Mitt fokus har under många år varit att undersöka och länka reaktorparametrars inverkar på processens mikrobiologi, stabilitet och produktivitet. Jag har en expertis inom strikt anaerob odling med speciellt fokus på syranedbryning vid höga ammoniaknivåer och som medlem i SLUs biogasgrupp Anaerob Mikrobiell Bioteknik (AMB) arbetar jag ständigt nära aktörer inom både biogasbranschen och forskningsinstitut samt med andra svenska och internationella forskargrupper.

Jag disputerade 2012 på Inst för Mikrobiologi på SLU med avhandlingen “Biogas production through the syntrophic acetate-oxidising pathway – characterisation and detection of syntrophic acetate-oxidising bacteria”. Jag har sen dess arbetat som biogasforskare på SLU med undantag för 2015 då jag gjorde en postdoc inom biogas på universitetet KU Leuven i Belgien.

Undervisning

Biogas - processer, mikrobiologi och dess roll i det hållbara samhället; energimetabolism, mikrobiologi

Forskning

Bidrag erhållna i konkurrens:

European Research Council (ERC) Starting Grant 2020. ”Deciphering the network of microbial, environmental and physical factors underlying aggregation and enhanced performance in syntrophic microorganism communities” Grant No 948138. Projektledare.

Familjens Kamprads stiftelse. “Unikt reaktorkoncept för ökad biogasproduktion från lignocellulosa” Grant No 20200126. 

Vetenskapsrådet 2019 Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. “Promote syntrophic flocculation for optimization of microbial processes”, diarienummer 2019-03846. Projektledare.

Formas 2018. Forksningsprojekt till forskare tidigt i karriären. “Improved biogas production by promoting syntrophic propionate oxidation”, diarienummer 2018-00928. Projektledare.

Formas 2018, forksningsprojekt, diarienummer 2018-01341. Medverkande.

Pris
2019
Benzeliusbelöning inom den teknisk-ekonomiska klassen av Kungliga vetenskaps-Societeten i Uppsala. “För utmärkande forskning inom syntrofa anaeroba mikroorganismer”

Samverkan

Initativtagare and medverkande i sammarbetsprojektet "Optimal drifttemperatur vid torrötning av matavfall" med Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) och Research Institutes of Sweden (RISE). Finansierat at Energiforsk BfS2030.

Handledning

2021 - Handledare, doktorand Nils Weng, Molekylära vetenskaper, SLU

2021 - Handledare, doktorand Eduardo Pinela, Molekylära vetenskaper, SLU

2020 - Bihandlerade, doktorand Ebba Perman, Molekylära vetenskaper, SLU

2020 - Bihandlerade, doktorand George Cheng, Molekylära vetenskaper, SLU

2019 - Handledare, doktorand Bi Shaojie, College of Engineering, China Agricultural University

2009-2020 Handledning av 5 st exjobbsarbeten

Publikationer i urval

Jag har publicerat 29 peer-reviewed artiklar i internationella tidskrifter med över 1100 citeringar (exklusive egna citeringar), vilket har genererat ett H-index på 15. Nyligen publicerade artiklar inkluderar:

Singh, A, Schnürer, A, Westerholm, M (2021) Enrichment and description of novel bacteria performing syntrophic propionate oxidation at high ammonia level. Environmental Microbiology 23, 1620-1637.

Westerholm M, Liu, T, Schnurer A, (2020) Comparative study of industrial-scale high-solid biogas production from food waste: Process operation and microbiology. Bioresource Technology, 304, 122981.

Bi S, Westerholm M, Qiao W, Xiong L, Mahdy A, Yin D, et al. (2020) Metabolic performance of anaerobic digestion of chicken manure under wet, high solid, and dry conditions. Bioresource Technology, 296, 122342.

Moestedt, J, Westerholm, M, Isaksson, S, Schnürer, A (2020) Inoculum source determines acetate and lactate production during anaerobic digestion of sewage sludge and food waste. Bioengineering 7, 3.

Westerholm M, Castillo MDP, Chan Andersson A, Jahre Nilsen P, Schnurer A (2019) Effects of thermal hydrolytic pre-treatment on biogas process efficiency and microbial community structure in industrial- and laboratory-scale digesters. Waste Management95, 150-160.

Westerholm M, Dolfing J, Schnürer A (2019) Growth characteristics and thermodynamics of syntrophic acetate oxidizers. Environmental Science Technology 53, 5512-5520

Westerholm M, Schnürer A. (2019) Microbial responses to different operating practices for biogas production systems., IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.82815 (Book chapter)

 

Länkar

https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/forskning/biogasprocessens-mikrobiologi/

Genom att utveckla nya mikrobiella odlingssystem med tekniska innovationer vill vi hitta metoder för bättre mikrobiellt sammarbete med målet att förbättra och stabilisera biogassystem (finansierat av ERC). Följ vårt arbete på: 

https://www.slu.se/en/departments/molecular-sciences/research-groups/microbial_biotechnology/project-synag/

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Mikrobiell bioteknologi
Telefon: +46702035946
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala

Publikationslista: