CV-sida

Maria Westerholm

Maria Westerholm
Forskare inom biogasens mikrobiologi på institutionen för Molekylära vetenskaper.

Presentation

Min drivkraft är att finna mikrobiella lösningar kombinerat med tekniska innovationer för att öka och stabilisera produktion av biogas. Mitt fokus har under många år varit att undersöka och länka reaktorparametrars inverkar på processens mikrobiologi, stabilitet och produktivitet. Jag har en expertis inom strikt anaerob odling med speciellt fokus på syranedbryning vid höga ammoniaknivåer och som medlem i SLUs biogasgrupp Anaerob Mikrobiell Bioteknik (AMB) arbetar jag ständigt nära aktörer inom både biogasbranschen och forskningsinstitut samt med andra svenska och internationella forskargrupper.

Jag disputerade 2012 på Inst för Mikrobiologi på SLU med avhandlingen “Biogas production through the syntrophic acetate-oxidising pathway – characterisation and detection of syntrophic acetate-oxidising bacteria”. Jag har sen dess arbetat som biogasforskare på SLU med undantag för 2015 då jag gjorde en postdoc inom biogas på universitetet KU Leuven i Belgien.

Undervisning

Biogas - processer, mikrobiologi och dess roll i det hållbara samhället; energimetabolism, mikrobiologi

Forskning

Bidrag erhållna i konkurrens:

European Research Council (ERC) Starting Grant 2020. ”Deciphering the network of microbial, environmental and physical factors underlying aggregation and enhanced performance in syntrophic microorganism communities” Grant No 948138. Projektledare.

Familjens Kamprads stiftelse. “Unikt reaktorkoncept för ökad biogasproduktion från lignocellulosa” Grant No 20200126. 

Vetenskapsrådet 2019 Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. “Promote syntrophic flocculation for optimization of microbial processes”, diarienummer 2019-03846. Projektledare.

Formas 2018. Forksningsprojekt till forskare tidigt i karriären. “Improved biogas production by promoting syntrophic propionate oxidation”, diarienummer 2018-00928. Projektledare.

Formas 2018, forksningsprojekt, diarienummer 2018-01341. Medverkande.

Pris
2019
Benzeliusbelöning inom den teknisk-ekonomiska klassen av Kungliga vetenskaps-Societeten i Uppsala. “För utmärkande forskning inom syntrofa anaeroba mikroorganismer”

Samverkan

Initativtagare and medverkande i sammarbetsprojektet "Optimal drifttemperatur vid torrötning av matavfall" med Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) och Research Institutes of Sweden (RISE). Finansierat at Energiforsk BfS2030.

Handledning

2021 - Handledare, doktorand Nils Weng, Molekylära vetenskaper, SLU

2021 - Handledare, doktorand Eduardo Pinela, Molekylära vetenskaper, SLU

2020 - Bihandlerade, doktorand Ebba Perman, Molekylära vetenskaper, SLU

2020 - Bihandlerade, doktorand George Cheng, Molekylära vetenskaper, SLU

2019 - Handledare, doktorand Bi Shaojie, College of Engineering, China Agricultural University

2009-2020 Handledning av 5 st exjobbsarbeten

Publikationer i urval

Jag har publicerat 28 peer-reviewed artiklar i internationella tidskrifter med över 1000 citeringar (exklusive egna citeringar), vilket har genererat ett H-index på 15.

Westerholm M, Liu, T, Schnurer A, (2020) Comparative study of industrial-scale high-solid biogas production from food waste: Process operation and microbiology. Bioresource Technology, 304, 122981.

Bi S, Westerholm M, Qiao W, Xiong L, Mahdy A, Yin D, et al. (2020) Metabolic performance of anaerobic digestion of chicken manure under wet, high solid, and dry conditions. Bioresource Technology, 296, 122342.

Moestedt, J, Westerholm, M, Isaksson, S, Schnürer, A (2020) Inoculum source determines acetate and lactate production during anaerobic digestion of sewage sludge and food waste. Bioengineering 7, 3.

Westerholm M, Castillo MDP, Chan Andersson A, Jahre Nilsen P, Schnurer A (2019) Effects of thermal hydrolytic pre-treatment on biogas process efficiency and microbial community structure in industrial- and laboratory-scale digesters. Waste Management95, 150-160.

Westerholm M, Dolfing J, Schnürer A (2019) Growth characteristics and thermodynamics of syntrophic acetate oxidizers. Environmental Science Technology 53, 5512-5520

Westerholm M, Schnürer A. (2019) Microbial responses to different operating practices for biogas production systems., IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.82815 (Book chapter)

Wang, J, Westerholm, M, Qiao, W, Mahdy, A, Wandera, SM, Yin, DM, Bi, SJ, Fan, R, Dong, RJ 2019. Enhancing anaerobic digestion of dairy and swine wastewater by adding trace elements: evaluation in batch and continuous experiments. Water Science and Technology, 80, 1662-1672.

Bi, S, Westerholm, M, Qiao, W, Mahdy, A, Xiong, L, Yin, D, Fan, R, Dach, J, Dong, R, (2019) Enhanced methanogenic performance and metabolic pathway of high solid anaerobic digestion of chicken manure by Fe2+ and Ni2+ supplementation. Waste Management 94, 10-17.

Wandera, SM, Westerholm, M, Qiao, W, Yin, D, Jiang, M, Dong, R. (2018) The  correlation of methanogenic communities' dynamics and process performance of anaerobic digestion of thermal hydrolyzed sludge at short hydraulic retention times. Bioresource Technology. 272, 180-187.

Westerholm M, Isaksson S, Karlsson Lindsjö O, Schnürer A. (2018) Microbial community adaptability to altered temperature conditions determines the potential for process optimisation in biogas production. Applied Energy 226, 838-848.

Schnürer A, Müller B, Westerholm M. (2018) Genus Syntrophaceticus. Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria. DOI: 10.1002/9781118960608.gbm01452

Zhao J, Westerholm M, Qiao W, Yin D, Bi S, Jiang M, et al. (2018) Impact of temperature and substrate concentration on degradation rates of acetate, propionate and hydrogen and their links to microbial community structure. Bioresource Technology 256, 44-52.

Yin D, Westerholm M, Qiao W, Bi S, Wandera SM, Fan R, Jiang M, Dong R (2018) An explanation of the methanogenic pathway for methane production in anaerobic digestion of nitrogen-rich materials under mesophilic and thermophilic conditions. Bioresource Technology 264, 42-50.

Westerholm M, Müller B, Singh A, Karlsson Lindsjö O, Schnürer A. (2017) Detection of novel syntrophic acetate-oxidising bacteria from biogas processes by continuous acetate enrichment approaches. Microbial Biotechnology 11, 680-693.

Westerholm M, Moestedt J, Schnürer A (2016) Biogas production through syntrophic acetate oxidation and deliberate operating strategies for improved digester performance. Applied Energy 179, 124-135. (Review)

Westerholm M, Crauwels S, Houtmeyers S, Meerbergen K, Van Geel M, Lievens B, Appels L (2016) Microbial community dynamics linked to enhanced substrate availability and biogas production of electrokinetically pre-treated waste activated sludge. Bioresource Technology 218, 761-770.

Westerholm M, Crauwels S, Van Geel M, Dewil R, Lievens B, Appels L (2016) Microwave and ultrasound pre-treatments influence microbial community structure and digester performance in anaerobic digestion of waste activated sludge. Microbiology and Biotechnology, 100:5339-5352.

Müller B, Sun L, Westerholm M, Schnürer A (2016) Bacterial community composition and fhs profiles of low and high ammonia biogas digesters reveal novel syntrophic acetate-oxidising bacteria. Biotechnology for Biofuels, 9:1-18.

Westerholm M, Müller B, Isaksson S, Schnürer A (2015) Trace element and temperature effects on microbial communitites and links to biogas digester performance at high ammonia levels. Biotechnology for Biofuels, 8:1-19.

Moestedt J, Müller B, Westerholm M, Schnürer A (2015) Ammonia threshold for inhibition of anaerbic digestion of thin stillage and the importance of organic loading rate. Microbial Biotechnology, 9:180-194.

Kim Y, Westerholm M, Scherer P (2014) Dual investigation of methanogenic processes by quantitative PCR and quantitative microscopic fingerprinting (QMF). FEMS Microbiology Letters, 360:1-9.

Sun L, Müller B, Westerholm M, Schnürer A (2014) Syntrophic acetate oxidation in industrial CSTR biogas digesters. Journal of Biotechnology, 171:39-4

Westerholm M, Levén L, Schnürer A (2012) Bioaugmentation of syntrophic acetate-oxidising culture in biogas reactors exposed to increasing levels of ammonia. Applied and Environmental Microbiology, 78:7619-7625.

Westerholm M, Hansson M, Schnürer A (2012) Improved biogas production from whole stillage by co-digestion with cattle manure. Bioresource Technology, 114:314-319.

Westerholm M, Müller B, Arthurson V, Schnürer A (2011) Changes in the acetogenic population in a mesophilic anaerobic digester in response to increasing ammonia concentration. Microbes and Environments, 26:347-353.

Westerholm M, Dolfing J, Sherry A, Gray ND, Head IM, Schnürer A (2011) Quantification of syntrophic acetate-oxidizing microbial communities in biogas processes. Environmental Microbiology Reports, 3:500-505.

Westerholm M, Roos S, Schnürer A (2011) Tepidanaerobacter acetatoxydans sp. nov., an anaerobic, syntrophic acetate-oxidizing bacterium isolated from two ammonium-enriched mesophilic methanogenic processes. Systematic and Applied Microbiology, 34:260-266.

Westerholm M, Roos S & Schnürer A (2010) Syntrophaceticus schinkii gen. nov., sp. nov., an anaerobic, syntrophic acetate-oxidizing bacterium isolated from a mesophilic anaerobic filter. FEMS Microbiology Letters 309: 100-104.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Mikrobiell bioteknologi
Telefon: +46702035946
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala

Publikationslista:
Sidansvarig: maria.westerholm@slu.se