CV-sida

Mariano Rodríguez Recio, PhD

Mariano Rodriguez Recio
För mer information om Mariano, gå till den engelska sidan.

Kontaktinformation
Koordinator vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala