CV-sida

Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn

Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsföryngring
Telefon: +46-90-786 8440, +46-70-556 6604
Arbetsbeskrivning: Professor i skogsföryngring
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå