CV-sida

Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn

Professor i skogsföryngring.

Forskning

 Min forskning


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46907868440, +46705566604
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå