CV-sida

Marie Eisersiö

Marie Eisersiö
Jag jobbar som doktorand på SLU sedan november 2017. Mitt doktorandprojekt handlar om att ta reda på hur tygelspänningssignaler påverkar hästars beteende under ridning och träning från marken. Vi undersöker hur hästen uppfattar tygelsignaler genom att studera hästens beteende, hjärtfrekvensvariabilitet samt inlärningsprocessen av en ny tygelsignal.

Presentation

Mina två stora intressen i livet är hästar och att lära mig nya saker, vilket gör denna forskarutbildning inom ämnet häst till ett riktigt drömjobb. Jag har ett stort engagemang för hästars välfärd och hoppas med min forskning kunna bidra till en ökad kunskap kring hur tyglar och bett bör användas för att säkerställa god hästvälfärd och säkerhet för ryttaren.   

Forskning

- Rein tension from the horse's perspektiv - Mitt doktorandprojekt 2017 - pågående. Handledare Agneta Egenvall

- Tygelprojektet - normalvariation för tygelspänning. 2012-2014. Handledare Agneta Egenvall och Lars Roepstorff

Bakgrund

Forskningsassistent, SLU, 2012-2014

MSc Animal Science, SLU 2010-2013

BSc Etologi och Djurskyddsprogrammet, SLU, 2007-2010

Publikationer i urval

Egenvall, A., Roepstorff, L., Rhodin, M., Eisersiö, M., Clayton, H.M. 2016. Maximum and minimum peaks in rein tension within canter strides. Journal of Veterinary Behavior, 13, 63-71

Egenvall, A., Roepstorff, L., Eisersiö, M., Rhodin, M., van Weeren, R. 2015. Stride‑related rein tension patterns in walk and trot in the ridden horse. Acta Vet Scand, 57, 89

Eisersiö, M., Roepstorff, L., Rhodin, M., Egenvall, A. 2015. A snapshot of the training schedule for 8 professional riders riding dressage. Comparative Exercise Physiology, 11, 35-46

Eisersiö, M., Rhodin, M., Roepstorff, L., Egenvall, A. 2015. Rein tension in 8 professional riders during regular training sessions. Journal of Veterinary Behavior, 10, (5) 419-426

Eisersiö, M., Roepstorff, L., Weishaupt, M.A., Egenvall, A. 2013. Horse mouth behaviour related to selected kinematic variables representing horse-rider interaction: a pilot study. The Veterinary Journal, 198, e33–e38

Egenvall, A., Eisersiö, M., Roepstorff, L. 2012. Pilot study of behavior responses in young riding horses using 2 methods of making transitions from trot to walk. Journal of Veterinary Behavior, 7, 157-168