CV-sida

Marie Kvarnström

Marie Kvarnström
Marie Kvarnström arbetar deltid på CBM med traditionell ekologisk kunskap inom Naptek (Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald).

Presentation

Maries arbetsområden rör frågor kring dokumentation, upprätthållande,
spridning och initiering av forskning om lokal och traditionell kunskap
relaterade till biologisk mångfald. I arbetet ingår annat samverkan med
Sametinget för dokumentation av samisk traditionell kunskap, användning
av lokal och traditionell kunskap i omställning till en hållbar och
klimatneutral framtid, kartläggning av utmarksbruk, bl a fäbodbete, och
dess koppling till biologisk mångfald. 

Forskning

Under 2015 rör Maries arbete inom lokal och traditionell kunskap 
(Naptek) på uppdrag av Naturvårdsverket främst IPBES (Intergovernmetal 
platform on biodiveristy and ecosystem services) och arbetet med en Nordisk regional assessment för en ansökan till Nordiska Ministerrådet.

Bakgrund

Marie är biolog med inriktning mot miljö och utveckling. Hon har en
fil.kand-examen i biologi från Uppsala universitet.  Hon har tidigare
arbetat inom SwedBio på CBM.

Under 80-talet arbetade Marie med utveckling av GIS- och
fjärranalysmetoder för miljöövervakning i Sverige, Afrika och Asien på
Satellitbild i Kiruna. Under 90-talet var Marie bl a miljöhandläggare på
Sida med inriktning på traditionell kunskap, lokal förvaltning och
biologisk mångfald, senare chef för dåvarande Nord-/Sydenheten på
Naturskyddsföreningen, samt konsult med fokus på bland annat
traditionell kunskap, biologisk mångfald och internationellt
utvecklingssamarbete. Marie har också arbetat med utveckling av
riktlinjer för MKB för Sida och medverkat i utveckling av ett program
för lärande för hållbar utveckling för SADC (Southern African
Development Community).


Kontaktinformation

Konsulent vid Institutionen för stad och land; SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)
Telefon: +4618-672573, +46703146710
Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012
75007 Uppsala