CV-sida

Marie Rhodin

Marie Rhodin
Jag arbetar som forskare, klinikveterinär och lärare med särskilt ansvar för samverkan inom häst. Mitt huvudintresse är ortopedi och klinisk biomekanik på häst. Det innebär att jag studerar ortopediska sjukdomar samt rörelsemönster och belastningar hos hästar som rids och tränas eller som har blivit halta. Jag har även överfört en del av den kunskap vi har på häst och gjort studier på hundar för att förstå hur rörelsemönstret förändras när de blir halta.

Presentation

Vi har idag kunskap samt teknik för att mäta symmetrin i hästars rörelsemönster och när en häst blir halt får den ett asymmetriskt rörelsemönster. Förmågan att mäta hältor på ett enkelt sätt gör att vi nu har en fantastisk möjlighet att bedriva ortopedisk forskning och börja besvara många av de frågor som rör hästens hälsa. Hur är asymmetri och smärta kopplat till varandra? Kan en häst röra sig asymmetriskt utan att ha ont? Kan asymmetrier vara medfödda eller uppstår de i samband med träning?

Undervisning

Jag undervisar veterinärstudenter i anatomi och den kliniska delen av hästundervisningen och är handledare för veterinära examensarbeten. Jag undervisar även andra studenter vid SLU inom anatomi, ortopedi och biomekanik.

Forskning

  • Ortopedisk smärta hos häst och nöt
  • Finns 'Hopparknä' hos häst?- en studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar
  • Vad händer med symmetrin i rörelsemönstret när den unga hästen börjar tränas?
  • Hälta eller lateralitet- när är en rörlseasymmetri betydelsefull?
  • Subjektiv hältbedömning av hästar som longeras.
  • Hur påverkas symmetrin i den friska respektive halta hästens rörelsemönster när den rör sig på ett böjt spår?
  • Rörelseasymmetrier i den svenska ridhästpopulationen – biologisk variation eller hälta?

Samverkan

Jag har ett särskilt samverkansuppdrag inom häst i min tjänst.

Jag och min forskargrupp har ett stort akademiskt nätverk med samarbetspartners i USA, Holland, England, Schweiz, Tyskland, Norge, Island, Australien och Colombia. Förutom det internationella akademiska nätverket har vi även ett nationellt nätverk av hästintressenter som inkluderar Stiftelsen för den Beridna högvakten, Strömsholm, Wången samt Menhammar Stuteri.

Bakgrund

Veterinär 2003, disputerade 2008, docent 2015, Lektor i Stordjurskirurgi, Diplomate 2017 (American College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation). Diplomate 2019 (European College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation). Specialistkompetens i sjukdomar hos häst 2019.

Handledning

Doktorander

Malin Connysson, SLU Disputerad 2018

Anna Byström, SLU Disputerad 2019

Emma Persson Sjödin, SLU, Disputerad 2020

Filipe Serra Braganza, Utrecht University, Disputerad 2020

Anne Selven Kallerud, NMBU, Norway, Disputerad 2021

Katrina Ask, SLU Disputerad 2023

Ineke Smith, Utrecht University, Disputerad 2024

Eva Marunova, Royal Veterinary College, UK, Disputerad 2024

Anja Pedersen, SLU

Heiðrún Sigurðardóttir, Agricultural University of Iceland och SLU

Denise Söderroos, SLU

Vikingur Gunnarsson, SLU

Johan Lundblad, SLU

Ebba Zetterberg, SLU

Anna Leclercq, SLU

Ellen Law, SLU

Maja Söderlind, SLU

Rhana Aarts, Utrecht university

Publikationer i urval

K. Ask, M. Rhodin, M. Rashid-Engström, E. Hernlund, P. Haubro Andersen (2023). Changes in the equine facial repertoire during different orthopedic pain intensities. Scientific reports

H. Sigurdardottir, H. Boije, E. Albertsdottir, T. Kristjansson, M. Rhodin, G. Lindgren and S. Eriksson (2023). The genetics of gaits in Icelandic horses goes beyond DMRT3, with RELN and STAU2 identified as two new candidate genes. Genetics Selection Evolution. https://doi.org/10.1186/s12711-023-00863-6
 

D. Söderroos, G.J. Stefánsdóttir, V. Gunnarsson, M. Rhodin, S. Ragnarsson and A. Jansson (2023). Body measurements in Icelandic horses used for two different purposes and the relationship to performance and usability Animals 

A. Byström, A.M. Hardeman, M.T. Engell, J.H. Swagemakers, M.H.W. Koene, F.M. Serra-Bragança, M. Rhodin, E. Hernlund (2023). Normal variation in pelvic motion pattern during straight line trot in Warmblood horses. Scientific reports.

I. H Smit, E.Hernlund, E. Persson-Sjodin, S. Bjornsdottir, H. Gunnarsdottir, V. Gunnarsson, M. Rhodin, and F. M Serra Braganca (2023). Adaptation strategies of the Icelandic horse with Induced forelimb lameness at walk, trot and tolt. https://doi.org/10.1111/evj.13998

Hobbs, S.J., Serra Braganca, F., Rhodin, M., Hernlund, E., Peterson, M., Clayton, H.M. Evaluating determinants of rider performance in high-level dressage riders. Animals https://doi.org/10.3390/ani13152496 20230731

A Leclercq, J Lundblad, E Persson Sjodin, K Ask, E Zetterberg, E Hernlund, P Haubro Andersen, M Rhodin (2023). Inherent motor laterality and potential correlation to vertical movement asymmetries in young warmblood horses. PlosOne. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288043

E. Persson-Sjodin, E. Hernlund, T. Pfau, P. Haubro Andersen, K. Holm Forsström, A. Byström, F.M. Serra Bragança, A. Hardeman, L. Greve, A. Egenvall and M. Rhodin (2023). Withers vertical movement symmetry as a useful supplement for localization of the primary lame limb in horses. Equine Veterinary Journal http://doi.org/10.1111/evj.13947. 

E. Zetterberg, A. Leclercq, E. Persson-Sjödin, J. Lundblad, P. Haubro Andersen, E. Hernlund and M. Rhodin (2023). Prevalence of vertical movement asymmetries in foals; a description of Standardbred trotter foals and Warmblood riding foals in straight line trot. PlosOne. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284105

F. Järemo Lawin, A. Byström, C. Roepstorff, M. Almlöf, M. Silva, M. Rhodin, P. Haubro Andersen, H. Kjellström, E. Hernlund. Is markerless more or less? Comparing a smartphone computer vision method for equine lameness assessment to multi camera motion capture. Animals accepted 230124

Rhodin M., Smit I.H., Persson-Sjodin E., Pfau T., Gunnarsson V., Björnsdóttir S., Zetterberg E. H.M. Clayton, S.J. Hobbs, Serra Bragança F. and Hernlund E. (2022). Vertical movement of head, withers and pelvis, and their timing relative to footfall, in different equine gaits and breeds. Animals 2022, 12(21), 3053; https://doi.org/10.3390/ani12213053 

E. Marunova, K. Hoenecke, A. Fiske-Jackson, R. Smith, D. M. Bolt, M.Perrier, C. Gerdes, E. Hernlund, M. Rhodin, T. Pfau. (2022). Changes in head, withers and pelvis movement asymmetry in lame horses as a function of diagnostic analgesia outcome, surface and direction. Journal of Equine Veterinary Science. Volume 118, https://doi.org/10.1016/j.jevs.2022.104136

A. Leclercq, A. Byström, M. Söderlind, E. Persson, M. Rhodin, M. T. Engell and E. Hernlund. (2022) Evaluation of feedback methods for improved detection of hindlimb lameness in horses among riding instructors and trainers. Front. Vet. Sci. - Veterinary Surgery and Anesthesiology. https://doi.org/10.3389/fvets.2022.992954

K. Ask, P. Haubro Andersen, L. Tamminen, M. Rhodin and E. Hernlund. (2022). Performance of four equine pain scales and movement asymmetry in horses with varying degrees of induced orthopaedic pain. Front. Vet. Sci. - Veterinary Surgery and Anesthesiology. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2022.938022/full

C. Roepstorff, A. Imogen Gmel1, S. Arpagaus, F. Serra-Bragança, E.Hernlund, L.Roepstorff, M. Rhodin, M. Weishaupt (2022) Modelling fore- and hindlimb peak vertical force differences in trotting horses using upper body kinematic asymmetry variables. Journal of Biomechanics, accepted 220412

 M. Rhodin, P. Haubro Andersen, K. Holm Forsström and C. Ekstrand (2021). In vivo joint synovial fluid disposition of a novel sustained-release formulation of diclofenac and hyaluronic acid in horses. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, DOI: 10.1111/jvp.13033, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jvp.13033

M. Tijssen, F.M. Serra Braganςa, K. Ask, M.Rhodin, P. Haubro Andersen, E. Telezhenko, C. Bergsten, M. Nielen, E. Hernlund (2021). Kinematic gait characteristics of straight line walk in clinically sound dairy cows. PlosOne, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253479

T. Pfau, E.Persson-Sjodin, H. Gardner, O. Orssten, E.Hernlund, M. Rhodin (2021).  Effect of Speed and Surface Type on Individual Rein and Combined Left-Right Circle Movement Asymmetry in Horses on the Lunge. Frontiers in Veterinary Science, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8311175/

J. Lundblad, M. Rashid, M. Rhodin and P. Haubro Andersen (2021). Effect of transportation and social isolation on facial expressions of healthy horses. PlosOne, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241532

I. Hillie Smit, E. Herlund, H. Brommer, R. van Weeren, M. Rhodin, F. Serra Bragança (2021) Continuous versus discrete data analysis for gait evaluation of horses with induced bilateral hindlimb lameness. Equine Veterinary Journal. https://doi.org/10.1111/evj.13451

 M. Connysson, M. Rhodin, A. Bergh, and A. Jansson. (2021) Effects of horse housing on musculoskeletal system post-exercise recovery. Comparative Exercise and Physiology. https://doi.org/10.3920/CEP200088

 M. K Rosengren, H. Sigurðardóttir, S. Eriksson, R. Naboulsi, A. Jouni, E. Albertsdóttir, Þ. Kristjánsson, M. Rhodin, Å. Viklund, B. D Velie, J. J Negro, M. Solé & G. Lindgren (2021). A novel QTL for conformation of back and croup influences lateral gait quality in Icelandic horses BMC Genomics 22, 267 (2021). https://doi.org/10.1186/s12864-021-07454-z.

K. Ask, M. Rhodin, L. Tamminen, E. Hernlund and P. Haubro Andersen (2020) Identification of body behaviors and facial expressions associated with induced orthopedic pain in four equine pain scales. Animals, doi: 10.3390/ani10112155

Serra Bragança F.M., Broomé S., Rhodin M., Björnsdóttir S., Gunnarsson V., Voskamp J.,Persson-Sjodin E.P,  Back W., Lindgren G., Novoa-Bravo M., Roepstorff C., Van der Zwaag B.J., Van Weeren P.R. and Hernlund E. (2020) Improving gait classification in horses by using inertial measurement unit (IMU) generated data and machine learning. Nature Scientific Reports, https://www.nature.com/articles/s41598-020-73215-9

 F.M. Serra Bragança, E. Hernlund, M.H. Halling-Thomsen, N.M. Waldern, M. Rhodin, Anna Byström, P.R. van Weeren, and M.A. Weishaupt. (2020) Adaptation strategies of horses with induced forelimb lameness walking on a treadmill. Equine Veterinary Journal. DOI: 10.1111/evj.13344

 A.S. Kallerud, C.T. Fjordbakk, E.H.S. Hendrickson, E. Persson-Sjodin, M. Hammarberg, M. Rhodin, E. Hernlund (2020) Objectively measured Movement Asymmetry in Yearling Standardbread Trotters. Equine Veterinary Journal DOI: 10.1111/evj.13302

M. Tijssen, E. Hernlund, M. Rhodin, S. Bosch, J.P. Voskamp, M. Nielen, F.M. Serra Braganςa (2020) Automatic detection of the break-over phase in horses based on hoof-mounted inertial measurement units. PlosOne https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233649

M. Tijssen, E. Hernlund, M. Rhodin, S. Bosch, J.P. Voskamp, M. Nielen, F.M. Serra Braganςa (2020) A method for automatic hoof-event detection in horses based on hoof-mounted inertial measurement units. PlosOne https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233266

A. Byström, H. M. Clayton, E. Hernlund, L.Roepstorff, M. Rhodin, F.S. Bragança, M. T. Engell, R. van Weeren, M. A. Weishaupt and A. Egenvall (2020). Asymmetries of horses walking and trotting on a treadmill with and without a rider. EVJ 2020-02-20

J. Winther Christensen, S. Bathellier, M. Rhodin, R. Palme, M. Uldahl (2020). Increased rider weight did not induce changes in behavior and physiological parameters in horses. Animals, 10(1), 95; https://doi.org/10.3390/ani10010095

M. Connysson, M. Rhodin and A. Jansson (2019) Effects of horse housing system on energy balance during post-exercise. Animals, 9 (11), 976; https://doi.org/10.3390/ani9110976

A. Egenvall, A. Byström, L. Roepstorff, M. Rhodin, M. Weishaupt, R. van Weeren, H. Clayton. (2019) Withers vertical movement asymmetry in dressage horses walking in different head-neck positions with and without riders. Journal of Veterinary Behavior. https://doi.org/10.1016/j.jveb.2019.10.010

F.M. Serra Bragança, C. Roepstorff, M. Rhodin, T. Pfau, P. R. van Weeren and L. Roepstorff (2019) Quantitative lameness assessment in the horse based on upper body movement symmetry: The effect of different filtering techniques on the quantification of motion symmetry. Biomedical Signal Processing and Control

E. Persson-Sjodin, E. Hernlund, T. Pfau, P. Haubro Andersen, K. Holm Forsström, M. Rhodin (2019) Effect of meloxicam treatment on movement asymmetry in riding horses in training. PlosOne. doi.org/10.1371/journal.pone.0221117

C. Ekstrand, U. Bondesson, E. Giving, M. Hedeland, C. Ingvast-Larsson, S. Jacobsen, M. Löfgren, L. Moen, M. Rhodin, T. Saetra and B. Ranheim (2019) Disposition and Effect of Intra-Articularly Administered Dexamethasone on Lipopolysaccharide Induced Equine Synovitis. Acta Vet scand.

M A. Novoa-Bravo1, K. J. Fegraeus, M.Rhodin, E. Strand, L. F. García, G. Lindgren (2018).Kinematic measurements and genetic data reveal that the Colombian paso horse’s gaits are discrete groups. PlosOne https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202584

A. Byström, L. Roepstorff, M. Rhodin, F. S. Bragança, M. T. Engell, E. Hernlund, E. Persson-Sjödin, R. van Weeren, Weishaupt and A. Egenvall.(2018) Lateral movement of the saddle relative to the equine spine in rising and sitting trot on a treadmill. PlosOne https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200534

J. Vertz, D. Deblanc, M. Rhodin, T. Pfau. (2018) Effect of a unilateral hind limb orthotic lift on upper body movement symmetry in horses in trot. PlosOne, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199447

M. Rhodin, E. Persson‐Sjodin, A. Egenvall, F.M. Serra Bragança, T. Pfau, L. Roepstorff, M.A. Weishaupt, M.H. Thomsen, P.R. van Weeren and E. Hernlund (2018) Vertical movement symmetry of the withers in horses with induced forelimb and hindlimb lameness at trot. Equine Veterinary Journal,  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/evj.12844

Persson-Sjodin E. Hernlund E. Pfau T. Haubro Andersen P. and Rhodin M. (2018) The influence of the rider seat position on movement symmetry in horses. PlosOne https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195341

T. Pfau, M. F. Sepulveda Caviedes, R. McCarthy, L. Cheetham, B. Forbes, M. Rhodin. (2018) Comparison of visual lameness scores to gait asymmetry in racing Thoroughbreds during trot in-hand. Equine Veterinary Education, DOI: 10.1111/eve.12914

Gómez Álvarez C.B, Bergh. A, Gustås P. and Rhodin M. (2017) Vertical head and pelvic movement symmetry at the trot in dogs with induced supporting limb lameness. The Veterinary Journal,  doi.org/10.1016/j.tvjl.2017.10.011

Pfau T., Noordwijk K., Sepulveda Caviedes M. F., Persson-Sjödin M. and Rhodin M. (2017) Head, withers and pelvic movement asymmetry and their relative timing in trot in racing Thoroughbreds in training. Equine Veterinary Journal, DOI:10.1111/evj.12705.

Serra Bragança, F; Rhodin M.; Wiestner, T; Hernlund, E; Pfau, T; van Weeren, R; Weishaupt, M. (2017) Quantification of the effect of instrumentation error in objective gait assessment in the horse on hind limb symmetry parameters. Equine Veterinary Journal. DOI: 10.1111/evj.12766.

Rhodin M., Bergh. A , Gustås P. and Gómez Álvarez C.B. (2017) Inertial sensors based system for lameness detection in trotting dogs with induced lameness. Veterinary Journal. doi: 10.1016/j.tvjl.2017.02.004

Rhodin M., Egenvall A., Haubro Andersen P. and Pfau T. (2017) Head and pelvic movement asymmetries at trot and compensatory movement asymmetries in riding horses perceived as healthy by the owner. Plos Onedoi.org/ 10.1371/journal.pone.0176253

Hammarberg M, Egenvall A, Pfau T and Rhodin M. (2016) Rater agreement of visual lameness assessment in horses during lungeing. Equine Veterinary Journal, Vol 48, Issue 1, start page 78- 82

Pfau T., Jennings,C., Mitchell H., Olsen E., Walker A., Egenvall A., Tröster S.Weller R., Rhodin M. (2016) Lungeing on hard and soft surfaces: Movement symmetry of trotting horses considered sound by their owners. Equine Vet. J. Jan;48(1):83-9

Pfau T., Boultbee H., Davis H., Walker A. and Rhodin M. (2016) Agreement between two inertial sensor gait analysis systems for lameness examinations in horses. Equine vet. Educ. 28 (4) 203-208

Egenvall A, Roepstorff L., Rhodin M., Eisersiö M. and Clayton H. M. (2016) Maximum and minimum peaks in rein tension within canter strides. Journal of Veterinary Behavior, Volume 13, 63-71

Rhodin M., Roepstorff L., French A., Keegan K., Pfau T. Egenvall A. (2015) Head and pelvic movement asymmetry during lungeing in horses with symmetrical movement on the straight. Equine Veterinary journal, 48(3):315-20.

Byström A., von Peinen K., Weishaupt M.A., Roepstorff L., Rhodin M. (2015) Differences in the rider´s movement pattern between different levels of collection at the trot in high-level dressage horses ridden on a treadmill. Human Movement Science, 41 1–8

A. Egenvall, M. Eisersiö, M. Rhodin, R. van Weeren and L. Roepstorff. (2015) Rein tension during canter. Comparative Exercise Physiology, Volume: 11 Issue: 2 107-117.

Egenvall A, Roepstorff L, Eisersiö M, Rhodin M. and van Weeren R. (2015) Stride-related rein tension patterns in walk and trot in the ridden horse. Acta Veterinaria Scandinavica, DOI: 10.1186/s13028-015-0182-3

 Bergh A., Egenvall A., Olsson E., Uhlhorn M., and Rhodin M. (2014) Evaluation of skin displacement in the equine neck neck. Comparative Exercise Physiology, 10 (3):181-186

Rhodin M., Roepstorff L., Pfau T., Egenvall A. (2013) Influence of lunging on head and pelvic movement asymmetry and compensatory effects in horses with induced lameness. Vet. J. 198 Suppl , e39–45.

Byström A., Rhodin M., von Peinen K., Weishaupt M.A., Roepstorff L. (2010). Kinematics of saddle and rider in high-level dressage horses performing collected walk on a treadmill. Equine Veterinary Journal, 340-345

Roepstorff L., Egenvall A., Rhodin M., Byström A., Johnston C., van Weeren PR., Weishaupt M. (2009). Kinetics and kinematics of the horse comparing left and right rising trot. Equine Veterinary Journal, vol 41, nr 3, 292-296

Rhodin M., Gómez Alvarez CB., Byström A., Johnston C., van Weeren PR., Roepstorff L., Weishaupt MA. (2009). The effect of different head and neck positions on the caudal back and hindlimb kinematics in the elite dressage horse at trot. Equine Veterinary Journal, vol 41, nr 3, 274-279

Gómez Alvarez CB., Rhodin M., Byström A., Back W., van Weeren PR. (2009). Back kinematics of healthy trotting horses during treadmill versus over ground locomotion. Equine Veterinary Journal, vol 41, nr 3, 297-300

Byström A., Rhodin M., von Peinen K., Weishaupt MA., Roepstorff L. (2009). Basic kinematics of the saddle and rider in high-level dressage horses trotting on a treadmill. Equine Veterinary Journal, vol 41, nr 3, 280-284

Wennerstrand J., Johnston C., Rhodin M., Roethlisberger Holm K., and Drevemo S. (2006).The effect of weighted boots on the movement of the back in the asymptomatic riding horse. Equine and Comparative Exercise Physiology 3 (1); 13-18

Gómez Álvarez C.B., Rhodin M., Bobbert M.F., Meyer H., Weishaupt M.A., Johnston C. and van Weeren P.R. (2006). The effect of head and neck position on the thoracolumbar kinematics in the unridden horse. Equine Vet J 36, 445-451.

Rhodin M., Johnston C., Roethlisberger Holm K., Wennerstrand J. and Drevemo S. (2005) The influence of head and neck position on kinematics of the back in riding horses at the walk and trot. Equine Vet J 37, 7-11.

Review 

A. Byström, H. M. Clayton, Hernlund, E., Rhodin, M. and A. Egenvall (2019) Equestrian and biomechanical perspectives on laterality in the horse. Comparative Exercise Physiology.

F.M. Serra Bragança, M. Rhodin and P. R. van Weeren. (2018) On the brink of daily clinical application of objective gait analysis: What evidence do we have so far from studies using an induced lameness model? The Veterinary Journal, doi.org/10.1016/j.tvjl.2018.01.006

Pfau T., Fiske-Jackson A., and Rhodin M. (2015) Quantitative assessment of gait parameters in horses: Useful for aiding clinical decision making? Equine vet. Educ. 28 (4) 209-215 

Editorial

P.R. van Weeren, T. Pfau, M. Rhodin, L. Roepstorff, F.M Serra Braganca, M.A. Weishaupt. (2018) What is lameness and what (or who) is the gold standard to detect it? Equine Veterinary Journal. DOI: 10.1111/evj.12970

P.R. van Weeren, T. Pfau, M. Rhodin, L. Roepstorff, F.M Serra Braganca, M.A. Weishaupt. (2017) Do we have to redefine lameness in the era of quantitative gait analysis? Equine Veterinary Journal,  DOI: 10.1111/evj.12715

PhD thesis 

Rhodin Marie, 2008, A Biomechanical Analysis of Relationship Between the Head and Neck Position, Vertebral Column and Limbs in the horse at Walk and Trot. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2008:01.

 

 

 

 

Länkar

Mer information om mina forskningsprojekt

https://www.slu.se/langtdjurliv

https://orcid.org/0000-0003-0575-2765

https://scholar.google.se/citations?user=XUw321oAAAAJ&hl=sv


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672194
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala

Publikationslista: