CV-sida

Mark Brady

Mark Brady
Jag är utredare på Agrifood Economics Centre. Se mer om min forskning på Agrifoods hemsida (se länk nedan)

Kontaktinformation

Utredare vid Institutionen för ekonomi; Analysgruppen
Telefon: 0707-227075
Postadress:
AgriFood Economics Centre
Box 7030
220 07 Lund
Besöksadress: Scheelevägen 15 D, Lund, Lund