CV-sida

Mathias Johansson

Mathias Johansson
Jag är doktorand vid institutionen för molekylära vetenskaper. Min forskning fokuserar på textur och mikrostruktur av baljväxter och jag har ett stort intresse för växtbaserade livsmedel, särskilt struktur och textur.

Presentation

Jag är doktorand vid Maud Langton Lab, Instutitionen för molekylära vetenskaper. Min forskning fokuserar på struktur och mikrostruktur av geler producerade från baljväxter. Vi strävar efter att studera olika blandade gelsystem baserade på protein, stärkelse och fiber extraherade från Faba-bönor samt emulsionsgeler inkluderande även rapsolja för att fördjupa förståelsen för vad som styr de strukturella och mikrostrukturella egenskaperna av geler baserade på icke-soja baljväxter.

Undervisning

Labbhandledare i kursen Food Chemistry and Food Physics (LVO110).

Forskning

Min forskning fokuserar på mikrostrukturen och strukturen hos geler baserade på baljväxter (främst Fababönor). Projektet syftar till att undersöka struktur-egenskaper förhållandet för blandade geler och emulsionsgeler baserade på protein, stärkelse och fibrer från svenska baljväxter tillsammans med rapsolja för emulsionsgelerna. För att utvärdera egenskaperna hos gelerna och fördjupa förståelsen för processen med värmeinducerad gelning av icke-soja baljväxter studerar vi geleringsprocessen under små deformationer och de färdiga gelerna med ljus- och elektronmikroskopi samt texturmätningar.


Vi hoppas att en djupare förståelse kring vad som styr förändringarna i struktur och mikrostruktur i blandade geler kan möjliggöra att skräddarsy egenskaper hos relevanta livsmedel. Detta kan leda till möjligheterna att använda större delar av bönan och förenkla produktutvecklingen, vilket i slutändan kan leda till ökad konsumtion av växtbaserade livsmedel och en minskad miljöpåverkan från vår livsmedelskonsumtion.

 

grafiskt abstract

Bakgrund

Jag har en bakgrund som ingenjörsstudent med en masterexamen i bioteknik (2019) och en kandidatexamen i kemiteknik med sfysik (2016) från Chalmers tekniska universitet (Göteborg, Sverige). Valfria kurser på masternivå valdes med fokus på mat och hälsa.

Handledning

Internship-student Fanny Knab (february-juni 2021) från Frankrike som har arbetat med 3D-printning av Fababönsbaserade material för livsmedel. Huvudhandledare tillsammans med Klara Nilsson. 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Matens strukturer och egenskaper
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala