CV-sida

Mathias Johansson

Jag är doktorand vid institutionen för molekylära vetenskaper. Min forskning fokuserar på textur och mikrostruktur av baljväxter och jag har ett stort intresse för växtbaserade livsmedel, särskilt struktur och textur.

Presentation

Jag är doktorand vid Maud Langton Lab, Instutitionen för molekylära vetenskaper. Min forskning fokuserar på struktur och mikrostruktur av geler producerade från baljväxter. Vi strävar efter att studera olika blandade gelsystem baserade på protein, stärkelse och fiber extraherade från Faba-bönor samt emulsionsgeler inkluderande även rapsolja för att fördjupa förståelsen för vad som styr de strukturella och mikrostrukturella egenskaperna av geler baserade på icke-soja baljväxter.

Undervisning

Labbhandledare i kursen Food Chemistry and Food Physics (LVO110).

Forskning

Min forskning fokuserar på mikrostrukturen och strukturen hos geler baserade på baljväxter (främst Fababönor). Projektet syftar till att undersöka struktur-egenskaper förhållandet för blandade geler och emulsionsgeler baserade på protein, stärkelse och fibrer från svenska baljväxter tillsammans med rapsolja för emulsionsgelerna. För att utvärdera egenskaperna hos gelerna och fördjupa förståelsen för processen med värmeinducerad gelning av icke-soja baljväxter studerar vi geleringsprocessen under små deformationer och de färdiga gelerna med ljus- och elektronmikroskopi samt texturmätningar.


Vi hoppas att en djupare förståelse kring vad som styr förändringarna i struktur och mikrostruktur i blandade geler kan möjliggöra att skräddarsy egenskaper hos relevanta livsmedel. Detta kan leda till möjligheterna att använda större delar av bönan och förenkla produktutvecklingen, vilket i slutändan kan leda till ökad konsumtion av växtbaserade livsmedel och en minskad miljöpåverkan från vår livsmedelskonsumtion.

 

grafiskt abstract

Bakgrund

Jag har en bakgrund som ingenjörsstudent med en masterexamen i bioteknik (2019) och en kandidatexamen i kemiteknik med sfysik (2016) från Chalmers tekniska universitet (Göteborg, Sverige). Valfria kurser på masternivå valdes med fokus på mat och hälsa.

Handledning

Internship-student Fanny Knab (february-juni 2021) från Frankrike som har arbetat med 3D-printning av Fababönsbaserade material för livsmedel. Huvudhandledare tillsammans med Klara Nilsson. 

Publikationer i urval

Johansson, M., Xanthakis, E., Langton, M., Menzel, C., Vilaplana, F., Johansson, D. P., & Lopez-Sanchez, P. (2021). Mixed legume systems of pea protein and unrefined lentil fraction: Textural properties and microstructure. LWT, 144, 111212.

Johansson, M, Nilsson, K., Knab, F., & Langton, M. (2022). Faba Bean Fractions for 3D Printing of Protein-, Starch- and Fibre-Rich Foods. Processes 10, no. 3: 466.

Johansson, M., Johansson, D., Ström, A., Rydén, J., Nilsson, K., Karlsson, J., ... & Langton, M. (2022). Effect of starch and fibre on faba bean protein gel characteristics. Food Hydrocolloids, 107741.

Nilsson, K., Johansson, M., Sandström, C., Röhnisch, H. E., Hedenqvist, M. S., & Langton, M. (2023). Pasting and gelation of faba bean starch-protein mixtures. Food Hydrocolloids, 108494.

Johansson, M., Karkehabadi, S., Johansson, D., & Langton, M. (2023). Gelation behaviour and gel properties of the 7S and 11S globulin protein fractions from faba bean (Vicia faba var. minor) at different NaCl concentrations. Food Hydrocolloids, 108789.

Övriga publikationer: 

Arndt, T., Jaudzems, K., Shilkova, O., Francis, J., Johansson, M. et al. Spidroin N-terminal domain forms amyloid-like fibril based hydrogels and provides a protein immobilization platform. Nat Commun 13, 4695 (2022).

Auer J, Östlund J, Nilsson K, Johansson M, Herneke A, Langton M. Nordic Crops as Alternatives to Soy—An Overview of Nutritional, Sensory, and Functional Properties. Foods. 2023; 12(13):2607.

Johannesson, J., Pathare, M. M., Johansson, M., Bergström, C. A., & Teleki, A. (2023). Synergistic stabilization of emulsion gel by nanoparticles and surfactant enables 3D printing of lipid-rich solid oral dosage forms. Journal of Colloid and Interface Science.

Johannesson, J., Wu, M., Johansson, M., & Bergström, C. A. (2023). Quality attributes for printable emulsion gels and 3D-printed tablets: Towards production of personalized dosage forms. International Journal of Pharmaceutics, 123413.

Auer, J., Alminger, M., Marinea, M., Johansson, M., Zamaratskaia, G., Högberg, A., & Langton, M. (2024). Assessing the digestibility and estimated bioavailability/bioaccessibility of plant-based proteins and minerals from soy, pea, and faba bean ingredients. LWT, 115893. 

Doktorsavhandlning:

Johansson, M. (2024). Texture and microstructure of legume-based mixed gels


Kontaktinformation