CV-sida

Mats Dynesius

Mats Dynesius
Jag är docent i ekologi och doktor i ekologisk botanik och forskar om följande: • Rumsliga mönster i biologisk mångfald • Naturvårdsbiologi • Den döda vedens arter och ekologi • Naturvårdsrestaurering av nordliga skogar • Effekter av markanvändning (fr a skogsbruk) • Återhämtningsförmåga hos skogsarter/skogsekosystem • Spridningsekologi • Långsiktiga klimatfluktuationer och evolution • Artbildningens beroende av faktorer som påverkar integritet och överlevnad hos isolerade populationer

Samverkan

För mina två forskningsprojekt har Statens fastighetsverk, SCA och Holmen upplåtit sina marker. SCA har också bistått med katning av tallar. I de delar av projekten som handlar om vedsvampar samarbetar jag med professor Anders Dahlberg, Inst för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala och Mattias Edman, Mittuniversitetet, Sundsvall. 

Bakgrund

Jag disputerade i ämnet ekologisk botanik vid Umeå universitet 2001. Jag gjorde min PostDoc på SLU (dödvedsekologi) och var sedan forskarassistent och sedermera docent vid Umeå universitet. Under perioden 2014-2018 arbetade jag med bevarande av biologisk mångfald på skogsbolaget SCA och från och med mitten av februari 2019 har jag en tillsvidaretjänst som forskare vid SLU.

Forskning kan bana väg för naturvård i outnyttjad skog

Kan lågproduktiv tallskog användas för att stärka och bevara den biologiska mångfalden? Det ska Mats Dynesius, forskare vid SLU Vilt, fisk och miljö ta reda på i sitt forskningsprojekt. Nyfiken på hur projektet går till? I denna film får du veta.

Handledning

Jag har handlett 6 doktorander:

Andreas Karlsson Tiselius, Umeå universitet. Huvudhandledare. Disputerade 2016.

Ruaridh Hägglund, SLU. Biträdande handledare. Disputerade 2016.

Jon Andersson, SLU. Biträdande handledare. Disputerade 2012.

Fredrik Stenbacka, SLU. Biträdande handledare. Disputerade 2009.

Marcus Åström, Umeå University. Biträdande handledare. Disputerade 2006.

Ursula Zinko, Umeå University.  Biträdande handledare. Disputerade 2004.

Publikationer i urval

Mina publikationer har citerats >11,100 gånger enligt Google Scholar. Under 2023 citerades de 587 gånger.

Exempel på publikationer:

Dynesius, M., J. Olsson, J. Hjältén , T. Löfroth, and J.-M. Roberge. 2021. Bryophyte species composition at the stand scale (1 ha) – Differences between secondary stands half a century after clear-cutting and older semi-natural boreal forests. Forest Ecology and Management 482

Tiselius, A.K., S. Lundbäck, N. Lönnell, R. Jansson, and M. Dynesius. 2019. Bryophyte community assembly on young land uplift islands - Dispersal and habitat filtering assessed using species traits. Journal of Biogeography 46: 2188–2202

Löfroth, T., H. Gibb, J. Hjältén, and M. Dynesius. 2017. Soil humidity, potential solar radiation and altitude affect boreal beetle assemblages in dead wood. Biological Conservation 209: 107-118.

Dynesius, M. 2015. Slow recovery of bryophyte assemblages in middle-aged boreal forests regrown after clear-cutting. Biological Conservation 191: 101-109.

Dynesius, M. and R. Jansson. 2014. Persistence of within-species lineages: a neglected control of speciation rates. Evolution 68: 923–934.

Dynesius, M., H. Gibb, and J. Hjältén. 2010. Surface covering of downed logs: Drivers of a neglected process in dead wood ecology. PLoS ONE 5(10): e13237.

Stenbacka, F, J. Hjältén, J. Hilszczański, and M. Dynesius. 2010. Saproxylic and non-saproxylic beetle assemblages in boreal spruce forests of different age and forestry intensity. Ecological Applications 20: 2310–2321.

Dynesius, M., K. Hylander, and C. Nilsson. 2009. High resilience of bryophyte assemblages in stream-side compared to upland forests. Ecology 90: 1042-1054.

Åström, M., M. Dynesius, K. Hylander, and C. Nilsson. 2007. Slope aspect modifies community responses to clear-cutting in boreal forests. Ecology 88: 749-758.

Dynesius, M. and U. Zinko. 2006. Species richness correlations among primary producers in boreal forests. Diversity and Distributions 12: 703-713.

Dynesius, M., R. Jansson, M. E. Johansson, and C. Nilsson. 2004. Intercontinental similarities in riparian-plant diversity and sensitivity to river regulation. Ecological Applications 14: 173-191.

Dynesius, M. and R. Jansson. 2000. Evolutionary consequences of changes in species geographical distributions driven by Milankovitch climate oscillations. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) 97: 9115-9120.

Dynesius, M. and C. Nilsson. 1994. Fragmentation and flow regulation of river systems in the northern third of the world. Science 266: 753-762.