CV-sida

Mattias Nyström

Forskare på avdelningen för Fjärranalys

Presentation

Arbetar främst med dataassimilering av skattningar från fjärranalysdata, ex.v. grundyta och volym. Jag är också ansvarig för vårt utbildningslaboratorium, Ljungbergslaboratoriet (www.rslab.se), där vi tack vare en satsning från Ljungbergsfonden har senaste tekniken för att både samla in och analysera fjärranalysdata. I övrigt arbetar jag även med drönare, flygburen laserskanning, mobila sensorer och markburen laserskanning.


Kontaktinformation


Publikationslista: