CV-sida

Maud Langton

Maud Langton

Publikationer i urval


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Matens strukturer och egenskaper
Telefon: +4618671983
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala