CV-sida

Merit Kindström

Merit Kindström

Kontaktinformation

Miljöanalytiker vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Telefon: +4618672443, +46722031967
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala